Αγγλικά

. Results. Results showed that both personality and work-related stressors were associated with burnout dimensions. Neuroticism was a common predictor of all dimensions of burnout although in personal accomplishment had a different direction. Managing student misbehaviour and time constraints were found to systematically predict dimensions of burnout. Conclusions. Teachers’ individual characteristics as well as job related stressors should be taken into consideration when studying the burnout phenomenon. The fact that each dimension of the syndrome is predicted by different variables should not remain unnoticed especially when designing and implementing intervention programmes to reduce burnout in teachers.

Ελληνικά

. Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι προσωπικότητες όσο και οι άγχοι που σχετίζονται με την εργασία συσχετίστηκαν με διαστάσεις καψίματος. Ο νευρωτισμός ήταν ένας κοινός προγνωστικός δείκτης για όλες τις διαστάσεις του καρκίνου, αν και στο προσωπικό επίτευγμα είχε διαφορετική κατεύθυνση. Η διαχείριση της κακής συμπεριφοράς των σπουδαστών και των χρονικών περιορισμών βρέθηκαν να προβλέπουν συστηματικά τις διαστάσεις της εξουθένωσης. Συμπεράσματα. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών καθώς και οι παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την εργασία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη του φαινομένου της έκρηξης. Το γεγονός ότι κάθε διάσταση του συνδρόμου προβλέπεται από διαφορετικές μεταβλητές δεν θα πρέπει να παραμείνει απαρατήρητο ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για τη μείωση της έκρηξης στους εκπαιδευτικούς.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)