Αγγλικά

This paper addresses the conference theme considering the practitioners of scientific and technological culture by addressing the extent to which the social sciences must share in that culture in order to produce an adequate analysis. It is suggested that through considering our analytic stance in the light of a new substantive area, we may shed light both on what we assume to be special about that area and on the assumptions of our analytic practices. The paper draws on data from a conventional, face-to-face ethnographic study of scientists using information technology, and from an exercise in virtual ethnography across a computer network. The paper considers the extent to which conventional ethnography ignores certain aspects of technological culture, and questions the need for sociologists in technological settings to themselves become technological adepts. Problems for this approach are raised where analysis involves attempts to translate virtual interactions into conventional terms. Analysis of the process of becoming a technological adept as sociologist is used as a means to reflect on the implications of technological culture.

Ελληνικά

Το παρόν έγγραφο ασχολείται με το θέμα του συνεδρίου λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού, εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να μοιράζονται αυτή την κουλτούρα για να παράγουν μια επαρκή ανάλυση. Προτείνεται ότι, εξετάζοντας την αναλυτική μας στάση υπό το πρίσμα ενός νέου ουσιαστικού πεδίου, μπορούμε να ρίξουμε φως τόσο σε αυτό που υποθέτουμε ότι είναι ξεχωριστό για αυτόν τον τομέα όσο και στις υποθέσεις των αναλυτικών μας πρακτικών. Το έγγραφο βασίζεται σε στοιχεία από μια συμβατική, πρόσωπο με πρόσωπο εθνογραφική μελέτη επιστημόνων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της πληροφορικής και από μια άσκηση στην εικονική εθνογραφία σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το έγγραφο εξετάζει το βαθμό στον οποίο η συμβατική εθνογραφία αγνοεί ορισμένες πτυχές της τεχνολογικής κουλτούρας και θέτει υπό αμφισβήτηση την ανάγκη κοινωνιολόγων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα να γίνουν τεχνολογικοί ειδικοί. Προβλήματα για αυτή την προσέγγιση τίθενται όταν η ανάλυση περιλαμβάνει προσπάθειες μετάφρασης εικονικών αλληλεπιδράσεων σε συμβατικούς όρους. Η ανάλυση της διαδικασίας να γίνει τεχνολόγος ως κοινωνιολόγος χρησιμοποιείται ως μέσο για να προβληματιστούμε για τις συνέπειες της τεχνολογικής κουλτούρας.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)