Αγγλικά

This paper seeks to introduce a new form or way of conceiving of ethnography, a virtual ethnography. This new form is developed as a response to the need to study communities in which the use of electronic communications such as provided by computer networks are routine. Virtual ethnography is not put forward as a new method to replace the old – rather it is presented as a way of bringing into focus both the assumptions on which ethnography is based, and the features which are taken to be special about the technologies concerned. It is argued that if we are to produce new insights about the practitioners of this culture, it is first necessary to examine the assumptions of our own analytic

Ελληνικά

Το παρόν έγγραφο επιχειρεί να εισαγάγει μια νέα μορφή ή τρόπο σύλληψης της εθνογραφίας, μια εικονική εθνογραφία. Αυτή η νέα μορφή αναπτύσσεται ως απάντηση στην ανάγκη μελέτης κοινοτήτων στις οποίες η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές που παρέχονται από δίκτυα υπολογιστών, είναι συνήθης. Η εικονική εθνογραφία δεν παρουσιάζεται ως μια νέα μέθοδος αντικατάστασης της παλιάς - μάλλον παρουσιάζεται ως ένας τρόπος εστίασης τόσο στις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η εθνογραφία όσο και στα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ιδιαίτερα για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Υποστηρίζεται ότι αν θέλουμε να παράγουμε νέες γνώσεις σχετικά με τους ασκούμενους αυτού του πολιτισμού, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις υποθέσεις του δικού μας αναλυτικού

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)