Αγγλικά

practice, and indeed question the extent to which our analytic practices may be seen as independent of the culture which we study. The data on which this paper are based are drawn from a study of the information technology involved in human genetics research in the UK. As a part of this study, the ethnographer spent time with a group of computer services personnel providing a remote access menu system through which UK geneticists could communicate and access data resources. The aim of the study was to follow the information system in both production and consumption, in effect carrying out an ethnography in which the technological artefact, rather than the human actors, was the subject of a shadowing exercise. The outcome was to be an analysis of the role of the technology in the construction of scientific facts.

Ελληνικά

πρακτική και μάλιστα αμφισβητεί το βαθμό στον οποίο οι αναλυτικές μας πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες από τον πολιτισμό που μελετάμε. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται το παρόν έγγραφο προέρχονται από μελέτη της τεχνολογίας της πληροφορίας που εμπλέκεται στην έρευνα για την ανθρώπινη γενετική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως μέρος αυτής της μελέτης, ο εθνογράφος πέρασε χρόνο με μια ομάδα προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει ένα σύστημα μενού απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του οποίου οι γενετιστές του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση σε πόρους δεδομένων. Σκοπός της μελέτης ήταν να ακολουθήσει το σύστημα πληροφορικής τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση, στην πράξη διεξάγοντας μια εθνογραφία στην οποία το τεχνολογικό αντικείμενο και όχι οι ανθρώπινοι παράγοντες αποτέλεσαν το αντικείμενο άσκησης σκίασης. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει μια ανάλυση του ρόλου της τεχνολογίας στην κατασκευή επιστημονικών δεδομένων.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)