Αγγλικά

Ethnography and technology In order to highlight the originality and innovativeness of virtual ethnography, I require a conventional ethnography to act as a foil. Of course, to attempt to lay out the essential features of ethnography, to define what ethnography is once and for all, is futile. There are many different flavours and features, which are emphasised to differing degrees by each author who writes in the ethnographic tradition. Each author constructs not just a textual reality with regard to the setting, but also a reality with regard to what it is to be ethnographic. Some authors stress the role of ethnography in detailing day-to-day practices, while others emphasise the ability of the ethnographer as stranger to bring into question the taken for granted in the ethnographic setting. One common feature, however, appears to be that the ethnographer becomes embroiled in the setting, and comes face-to-face with the natives such that a deep understanding of the practices of that setting is gained.

Ελληνικά

Εθνογραφία και τεχνολογία Προκειμένου να τονίσω την πρωτοτυπία και την καινοτομία της εικονικής εθνογραφίας, απαιτώ μια συμβατική εθνογραφία να λειτουργήσει ως φύλλο. Φυσικά, να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνογραφίας, να καθορίσουμε ποια εθνογραφία είναι μια για πάντα, είναι μάταιη. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές γεύσεις και χαρακτηριστικά, τα οποία τονίζονται σε διαφορετικό βαθμό από κάθε συγγραφέα που γράφει στην εθνογραφική παράδοση. Κάθε συγγραφέας κατασκευάζει όχι μόνο μια κειμενική πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και μια πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που πρόκειται να είναι εθνογραφικό. Μερικοί συγγραφείς υπογραμμίζουν το ρόλο της εθνογραφίας στην περιγραφή των καθημερινών πρακτικών, ενώ άλλοι τονίζουν την ικανότητα του εθνογράφου ως ξένο να θέσει υπό αμφισβήτηση το θεωρημένο δεδομένο στο εθνογραφικό περιβάλλον. Ένα κοινό χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι ότι ο εθνογράφος εμπλέκεται στο περιβάλλον και έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τους ντόπιους, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια βαθιά κατανόηση των πρακτικών αυτού του σκηνικού.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)