Αγγλικά

refers to feelings of being emotional overextended and a strong reduction of one’s emotional resources. Depersonalization refers to a negative, callous and detached attitude towards the persons that one works with; for example, parents, clients or pupils. Reduced personal accomplishment is accessed through a person’s negative self-evaluation in relation to his or her job performance (Schaufeli, Maslach, & Marek, 1993). The three burnout dimensions although empirically related, are conceptually distinct – a premise that has been further confirmed by research findings that revealed differential correlates for each of the three components of the construct (e.g. Kokkinos & Davazoglou, 2005; Mills & Huebner, 1998).

Ελληνικά

αναφέρεται σε συναισθήματα συναισθηματικής υπερεκμετάλλευσης και σε έντονη μείωση των συναισθηματικών πόρων. Η αποπροσωποποίηση αναφέρεται σε μια αρνητική, σκληρή και αποσπασματική στάση απέναντι στα άτομα με τα οποία εργάζεται κανείς. για παράδειγμα, γονείς, πελάτες ή μαθητές. Η μειωμένη προσωπική επιτυχία γίνεται μέσω της αρνητικής αυτοαξιολόγησης ενός ατόμου σε σχέση με την απόδοσή του (Schaufeli, Maslach, & Marek, 1993). Οι τρεις διαστάσεις της εκτοξεύσεως, αν και εμπειρικά σχετιζόμενες, είναι εννοιολογικά διακριτές - μια προϋπόθεση που επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από ερευνητικά τεκμήρια που αποκάλυψαν διαφορικές συσχετίσεις για καθένα από τα τρία συστατικά του κατασκευάσματος (π.χ., Kokkinos & Davazoglou, 2005, Mills & Huebner, 1998).

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)