Αγγλικά

Many contextual factors have been identified in the literature to relate to teachers’ occupational stress, such as interpersonal demands, lack of professional recognition, discipline problems in the classroom, the diversity of tasks required, bureaucracy, lack of support, workload, time pressure, the amount of paperwork required and lack of resources provided (Burke, Greenglass, & Schwarzer, 1996; Chan, 1998; Pithers, 1995). Travers and Cooper (1996) found that teachers’ stress was also a result of lack of social recognition, large class size, isolation, fear of violence, lack of classroom control, role ambiguity and limited professional opportunities.

Ελληνικά

Στην βιβλιογραφία εντοπίστηκαν πολλά συμφραζόμενα στοιχεία που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών, όπως οι διαπροσωπικές απαιτήσεις, η έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης, τα προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη, η ποικιλία των απαιτούμενων καθηκόντων, η γραφειοκρατία, η έλλειψη υποστήριξης, ο φόρτος εργασίας, (Burke, Greenglass, & Schwarzer, 1996, Chan, 1998, Pithers, 1995). Οι Travers και Cooper (1996) διαπίστωσαν ότι το άγχος των εκπαιδευτικών ήταν επίσης αποτέλεσμα της έλλειψης κοινωνικής αναγνώρισης, μεγάλου μεγέθους τάξης, απομόνωσης, φόβου βίας, έλλειψης ελέγχου στην τάξη, ασάφειας όσον αφορά το ρόλο και περιορισμένων επαγγελματικών ευκαιριών.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)