Αγγλικά

Study objective: To measure the prevalence of allergic rhinitis, atopy, and asthma among grape farmers, and to compare the respiratory and atopic status in grape farmers with those of nonexposed control subjects. Design: Cross-sectional study. Setting: Malevisi region in northern Crete, Greece. Subjects and methods: One hundred twenty grape farmers and 100 control subjects living in the Malevisi region were examined. The protocol comprised a questionnaire, skin prick tests for 16 common allergens, measurement of specific IgE antibodies against 8 allergens, and spirometry before and after bronchodilation. Results: Grape farmers were found to have an excess of respiratory symptoms. The comparison with the control group, after adjusting for age, sex, and smoking status, showed that the differences were statistically significant for rhinorrhea (odds ratio [OR], 2.7; 95% confidence interval [CI], 1.5 to 5.1; p < 0.001), sneezing (OR, 2.2; 95% CI, 1.2 to 4.0; p < 0.01), and nasal itching (OR, 1.9; 95% CI, 1.0 to 3.6; p < 0.05), but were nonsignificant for asthma-related symptoms. In the multiple logistic regression model, grape farmers were found to have increased work-related symptoms, such as sneezing (OR, 2.9; 95% CI, 1.3 to 6.6; p < 01), rhinorrhea (OR, 2.9; 95% CI, 1.3 to 6.6; p < 0.01), cough (OR, 3.7; 95% CI, 1.2 to 11.4; p < 0.05), and dyspnea (OR, 3.8; 95% CI, 1.1 to 1.3; p < 0.05). The prevalence of allergic rhinitis was 40.8% in grape farmers and 26% in control subjects (OR, 2.0; 95% CI, 1.1 to 3.5; p < 0.02). Increased but statistically nonsignificant values of asthma prevalence were found in grape farmers (6.7%) compared with the control group (2.0%). The prevalence of atopy was 64.2% in grape farmers and 38.0% in the control group (OR, 2.2; 95% CI, 1.2 to 3.5; p < 0.01). Mean FEV1 was significantly lower in grape farmers than in control subjects (p < 0.05), after adjusting for age, sex, and smoking status. Bronchial obstruction was reversible in 23 grape farmers (19.2%) and in 6 control subjects (6%; p < 0.01). Conclusions: The study mainly demonstrated the high prevalence of allergic rhinitis and work-related respiratory symptoms in grape farmers compared to control subjects. It also suggestedthatgrapefarmingispossiblyassociatedwithincreasedallergicsensitizationtospecific pollens, low baseline FEV1, and increased bronchial hyper-responsiveness. Further studies are needed to determine the potential risk factors for these disorders among the farming population Epidemiologic studies have shown that farmers are exposed to a variety of inhaled agents including inorganic/organic dust, micro-organisms, mycotoxins, endotoxins, pollens, mites, molds, animal danders, and pesticides.1 These exposures have been showntogiverisetoavarietyofrespiratorydisorders such as asthma, chronic bronchitis, hypersensitivity pneumonitis, and organic dust toxic syndrome.1–3 occupational and environmental lung disease 372 Occupational and Environmental Lung Disease Kogevinas et al,4 in a study on occupational asthma inEuropeandotherindustrializedareas,haveshown that farmers and agricultural workers were among the occupations with the highest risk of asthma. The prevalence and the type of allergic respiratory disorders among agricultural populations differ due to the diversity of agricultural practices in different regions of the world. Respiratory disorders and allergy are well-documented in animal farmers5–9 but, there is a lack of data for allergic respiratory disorders in crop farmers. The European Farmers’ study10,11 suggested that flower growing is an important risk factor for asthma, whereas the cultivation of oil plants is associated with acute respiratory symptoms in European crop farmers. It has also been reported12 that the cultivation of flowers and/or ornamental plants inside greenhouses is related to occupational asthma through sensitization to flower allergens and workplace molds. There are few data regarding allergic respiratory disorders in grape farmers.13,14 Gamsky et al13 found that California grape farmers had lower FVC lung volumes compared to tomato and citrus farmers. Grape farming is a traditional agricultural practice in Crete, one of the largest grape growing areas in Greece. The basic variety is “sultana” raisin, and the cultivation of grapes is focused on raisin production more than wine production. The farms are small in size, and the cultivation of grapes is in most cases a family enterprise. Grape farmers have no regular contact with livestock, and agricultural practices are restricted to grape cultivation. Cultivation is performed in the open field, starting in early spring and continuing until the end of September (the blossom periodofmostplantsinCrete).Theuseofpesticides and fertilizers in grape cultivation is a common everyday practice. The principal chemical agents used are herbicides to control weeds, fungicides to control fungus, and insecticides to control various insects. The present study is a cross-sectional study that was conducted in order to measure the prevalence of allergic rhinitis, atopy, and asthma among grape farm ers, and to investigate whether grape farming is associated with a high risk of allergic respiratory disorders. Materials and Methods Study Population Thiscross-sectionalstudywascarriedoutfromApril2002until November 2002 in the Malevisi region, a rural area in northern Crete (including the villages of St. Myronas, Petrokefalo, and Pentamodi), which is one of the most important grape-growing regions in Crete. The total number of grape farmers listed in the Agricultural Cooperatives in the Malevisi region is 670. Of these, 179 were reported in the records of the agricultural insurance as having another main occupation besides grape farming, so they were excluded from the study. Of the remaining 491 farmers in the age group of 25 to 70 years, there were 459 subjects. From these, we took a random sample of 150 farmers, who formed our study population group. For the control group, we chose the occupational group of employees in the tourist industry, since tourism is the second major occupation in this region after agriculture. For this reason, we selected from the local municipal rolls and the records from the Tourism Employees’ Association in Crete, the number of tourism employees who live in the Malevisi region (408 employees). Of those employees, in the age group 25 to 70 years, there were 362 subjects. From these 362 tourism employees, we took a random sample of 150 subjects, who formed our control group. All subjects from both groups were first informed of the objectivesofthestudyaswellasitspracticalprocedures(medical examinations) with a written information form. Each subject who agreed to participate in the study was asked to give his/her informed consent. The Ethical Committee of the University Hospital of Crete, Greece, has approved the study protocol. The study protocol comprised a questionnaire, skin prick tests (SPTs), blood sampling for the measurement of specific IgE antibodies, and spirometry before and after bronchodilation. All medical examinations were carried out at the University Hospital of Heraklion, Crete, Greece. Questionnaire The questionnaire was completed during a face-to-face interview that was performed by the same trained physician for both groups. The interviews took place at participants’ houses. The questionnaire included questions on medical and occupational history, and had two parts: 1. The first part included questions regarding demographic data, respiratory symptoms (present in the last 12 months, apart from a cold), personal and family history of respiratory and allergic diseases, smoking habits, alcohol consumption, and home environment information. An adapted version of the short version of European Community Respiratory Health Survey questionnaire15 was used to identify asthma symptoms. The definition of current asthma was based on asthma symptoms or medication according to the questionnaire (ie, attack of asthma during the last 12 months, having been woken up by an attack of shortness of breath during the last 12 months, or current use of asthma medication),4 followed by a positive bronchodilation test result. Allergic rhinitis was defined as the occurrence of two or more nasal symptoms (eg, rhinorrhea, sneezing, nasal obstruction, and nasal itching) on most days during the last 12 months, apart from a cold, followed by a *From the Department of Social Medicine (Drs. Chatzi and Lionis), Clinic of Social and Family Medicine, the Departments of Otolaryngology (Drs. Prokopakis and Bizakis) and Thoracic Medicine (Drs. Tzanakis and Siafakas), and the Biostatistics Laboratory (Dr. Alegakis), Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece. Manuscript received December 29, 2003; revision accepted June 4, 2004. Reproduction of this article is prohibited without written permission from the American College of Chest Physicians (e-mail: permissions@chestnet.org). Correspondence to: Leda Chatzi, MD, Clinic of Social and Family Medicine, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, University of Crete, PO Box 2208, 71003, Heraklion, Crete, Greece; e-mail: ledahatzi@yahoo.gr www.chestjournal.org CHEST / 127/1/JANUARY, 2005 373 positive SPT test result and/or a positive test result for the measurement of specific IgE antibodies.16–18 2. The second part of the questionnaire was created by the authorsinclosecollaborationwithagronomistsexperienced in grape cultivation in the Malevisi region, and included a detailed occupational history. It asked about the type and duration (in years) of grape cultivation, the number of hours spent working on grape cultivation daily, the use of pesticides, the preventive measures used under any circumstances, and specific respiratory symptoms that were directly associated with the work (ie, work-related symptoms). Work-related symptoms were defined as symptoms that were present during working hours and that showed improvement during evenings, weekends, and holidays.19 Allergic Tests SPTs were performed, by a trained physician, on the volar side of the forearm with a standardized skin test needle for 16 different allergens among four groups of allergens (S.A.R.M. AllergensLTD;Rome,Italy),asfollows:Pollens:Gramineaemix, Cynodon dactylon, composite mix, Parietaria officinalis, Parietaria judaica, Parietaria plus, tree mix, and olive European; Mites: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Acarus siro; Molds: Alternaria tenius, Cladosporium herbarum, and Mucor mix; and Animal epithelium: Cat epithelium. Histamine and blank solutions were used as controls. The reaction was evaluated after 15 min. A positive SPT result was defined as the presence of a mean wheal diameter of 3 mm more than that of the negative control. The enzyme immunoassay (EIA) method was used to quantify IgE antibodies against eight different allergens in four groups of allergens (Cypress diagnostics, CV; Langdorp, Belgium), as follows: Pollens: Grass mix, P officinalis, olive European, and common ragweed; Mites: D farinae and D pteronyssinus; Molds: Molds mix; and Animal epithelium: Cat epithelium. A positive EIA test result was defined as 0.35 EU/mL. All subjects receiving medication for any allergic disease were askedtostoptheirmedication1weekpriortotheexamination.In the present study, a subject was considered to be atopic if he or she demonstrated a positive reaction to one or more of the tested allergens in the SPT and/or when at least one specific IgE measurement was 0.35 EU/mL. Spirometry Spirometry was performed by a trained technician, using a calibrated pneumotachograph spirometer (Flowmate, version E2.0; Jaeger; Wurzburg, Germany). The device was calibrated daily, and the values were recorded at body temperature pressure, saturated. Each subject completed a dynamic spirometry with at least three acceptable and two reproducible maneuvers according to standard guidelines.20 Predicted values were obtained from the new standardized lung function testing guidelines of the European Community for Steel and Coal Luxembourg, 1993.20 All data were expressed as percentages of predictedvalues.Abronchodilationtestwasperformedusing400 g salbutamol. An increase of 12% predicted in FEV1 was considered to be a positive bronchodilator response.20 All subjects receiving medication for any obstructive lung disease were asked to stop taking their medication 12 h prior to undergoing spirometry. Statistical Analysis Continuous variables were presented as the means and SD. A univariate analysis of categoric variables was made using the Pearson 2 test. A multiple logistic regression model was used to estimate odds ratios (ORs) for grape farming after adjusting for age (continuous variable), sex (female and male), and smoking status (nonsmokers, ex-smokers, and current smokers). Comparisons of continuous variables were made using both a parametric test (independent samples t test) and a nonparametric test (Mann-Whitney),asappropriate.Amultiplelinearregressionwas usedinordertoestimatetheeffectofexposure(ie,grapefarmers vscontrolsubjects)onlungfunctionvolumesafteradjustmentfor age (continuous variable), sex (female and male), and smoking status (nonsmokers, ex-smokers, and current smokers). For all statistical tests, a probability of 0.05 was taken to be significant. Data analysis was performed using a statistical software package (SPSS, version 11.5; SPSS Inc; Chicago, IL). Results Population The response rate was 80.0% for the farmers (120 of150)and66.7%forthecontrolgroup(100of150). The nonresponders from both groups were contacted and interviewed by telephone, and were comparable to the responders in terms of mean age, sex, and smoking status. The reasons for not participating in the study were lack of time and lack of interest in health examinations in most cases. All grape farmers were contacted successfully, whereas 2 of 50 control subjects (4.0%) did not respond. Of the nonresponders, 5 of 30 grape farmers (16.7%) and 6 of 50 control subjects (12.0%) had a history of allergic rhinitis, whereas 1 of 30 grape farmers (3.3%) and none of the control subjects were selfreported as being asthmatic. All of the participants underwent the interview and the clinical examinations (ie, SPT, EIA test, and spirometry). Table 1 shows the main characteristics of the grape farmers and control subjects in terms of age, sex, and smoking status. Grape farmers had been working in grape cultivation for a mean ( SD) period of 25.0 years (mean duration of grape farming, 25.0 11.7 years; mean age at start of grape farming, 20.6 7.7 years; mean time worked per day, 6.9 2.3 h), were older than the control subjects (p 0.001), and smoked less than the control subjects (p 0.001). Respiratory Symptoms The proportion of subjects reporting respiratory symptoms was higher in grape farmers than in control subjects (Table 2). After using a multiple logistic regression model and adjusting for age, sex, and smoking status, the differences remained statistically significant for rhinorrhea (OR, 2.7; 95% confidence interval [CI], 1.5 to 5.1; p 0.001), sneezing (OR, 2.2; 95% CI, 1.2 to 4.0; p 0.01), and nasal itching (OR, 1.9; 95% CI, 1.0 to 3.6; p 0.05). Concerning the asthma-related symptoms (ie, dyspnea,wheezing,wheezingwithbreathlessness,being awoken by cough, being awoken by shortness of breath, being awoken by chest tightness, and attack of asthma), there was a tendency toward increased prevalence rates in grape farmers, but this increase was not statistically significant. The prevalence of allergic rhinitis was found to be 40.8% for grape farmers and 26% for the control subjects (OR, 2.0; 95% CI, 1.1 to 3.5; p 0.02). The prevalence of current asthma was 6.7% for grape farmers and 2% for the control group (difference not significant). All subjects with a current diagnosis of asthma were found to be atopic. Regarding work-related respiratory symptoms, grape farmers had significantly elevated ORs for work-related sneezing (OR, 2.9; 95% CI, 1.3 to 6.6; p 0.01), work-related rhinorrhea (OR, 2.9; 95% CI, 1.3 to 6.6; p 0.01), work-related cough (OR, 3.7; 95% CI, 1.2 to 11.4; p 0.05), and work-related dyspnea (OR, 3.8; 95% CI, 1.1 to 1.3; p 0.05), but not for work-related wheezing, compared to the control subjects after adjustment for age, sex, and smoking status. Allergic Tests The prevalence of atopy was calculated to be 64.2% for the group of grape farmers and 38.0% for the control group (OR, 2.2; 95% CI, 1.2 to 3.5; p 0.01). The proportion of subjects with one or more positive SPT results was significantly greater in the grape farmer group than in the control group (OR, 2.2; 95% CI, 1.3 to 3.8; p 0.005). Analysis by type of allergen showed a significantly greater proportion of farmers with positive SPT results for pollenscomparedtothecontrolgroup(OR,2.3;95% CI, 1.3 to 4.1; p 0.01). More specifically, the most prevalent pollens for which the presence of allergenspecific IgE was demonstrated were as follows: (1) Gramineae mix (30 grape farmers, 25.0%; 8 control subjects, 8.0%; OR, 3.8; 95% CI, 1.7 to 8.8; p 0.01); (2) C dactylon (25 grape farmers, 20.8%; 10 control subjects, 10.0%; OR, 2.3; 95% CI, 1.3 to 4.1; p 0.01); and (3) composite mix (20 grape farmers, 16.7%; 3 control subjects, 3.0%; OR, 4.8; 95% CI, 1.3 to 18.2; p 0.001). According to the results of EIA tests, there were no significant differ ences regarding allergic sensitization between grape farmers and control subjects. The main characteristics of the allergic profile in the two groups are summarized in Table 3. Respiratory Function The mean ( SD) of lung functions volumes in grape farmers and control subjects are shown in Table 4. Grape farmers had lower lung function volumes compared to control subjects. A multiple linear regression model was used to estimate the effect of occupation on respiratory function in the two groups, after adjustment for age, sex, and smokingstatus.Theresultsoftheanalysisshowedthatthe mean adjusted percent predicted value of FEV1 was significantly lower in grape farmers than in control subjects(p 0.03).ThemeanadjustedFVCandthe FEV1/ FVC ratio did not differ significantly between the two groups. Twenty-three grape farmers (19.2%) and 6 control subjects (6.0%) showed a positive bronchodilation test result. The differences in the responsetothebronchodilationremainedafterusing a logistic regression model and adjusting for age, sex, and smoking status (OR, 3.7; 95% CI, 1.5 to 9.5; p 0.01). Discussion The purpose of this study was to measure the prevalence of allergic respiratory disorders among grape farmers in the Malevisi region in Northern Crete. We found high prevalence rates of allergic rhinitis symptoms in grape farmers and a twofold greater risk of allergic rhinitis compared to the control subjects. These findings are higher than the respective values reported from other recently published studies in crop-farming populations.11,21–25 The high prevalence of allergic rhinitis could be explained by the equivalent high allergic sensitization that we found among grape farmers, as the definition of allergic rhinitis in the present study was based partly on allergic sensitization. There are no epidemiologic data on the prevalence of nasal allergies among farming populations in Greece. In our group of farmers, the prevalence of asthma was 6.7% and did not differ significantly from that of the control group. The prevalence of asthma diagnosed by a doctor or treated with medication has generally been reported to be between 3 and 12% in crop-farming populations.11,12,21,23,24 The asthma prevalence in the European Farmers’ Study11 was 3.2% for crop farmers, 5.1% for flower and/or ornamental plant growers, and did not differ from that reportedforthegeneralEuropeanpopulation.26 The prevalence of asthma in our control group is in accordance with that reported for the city of Athens, Greece, in the European Community Respiratory Health Survey.27 However, in the present study, the prevalence rates of specific asthma symptoms (dyspnea, wheezing, being awoken by shortness of breath, etc) seemed to be higher in the grape farmer group than in the control group. It is possible that thesedifferencesdidnotreachstatisticalsignificance because of the inadequacy of the sample size. We found lower FEV1 volumes among grape farmerscomparedtocontrolsubjects.Gamskyetal13 have shown that California grape workers had lower FVC volumes compared to tomato and citrus workers. In our study, grape farmers with lower FEV1 volumes did not present with a high prevalence of asthma symptoms compared to control subjects, but they showed an excess of work-related symptoms such as cough, dyspnea, and rhinorrhea. The difference in FEV1 volumes remained after using a multiple linear regression model, and adjusting for age, sex,andsmokingstatus.ReducedFEV1 andthehigh prevalence of work-related respiratory symptoms in grape farmers could be explained by different occupational exposures, such as inorganic dust, organic agents, and pesticides. To evaluate the role of such exposures in lung function volumes, longitudinal studies with measurements of work site-specific respiratory hazards are needed. The most striking finding in the present study is the high prevalence of atopy (64.2%) among grape farmerscomparedtocontrolsubjects(38.0%).These prevalence rates are higher than those reported in other crop-farming populations.12,24,25,28,29 A Greek study30 showed that the prevalence of atopy in children living in rural areas of Crete was lower than thatofchildrenlivinginurbanareas.Theprevalence of atopy in our control group was slightly higher than that (31.5%) found by Grigoreas et al31 in a representative sample of Greek adults. The most prevalent group of allergens for both groups was pollens, which is in accordance with the findings of Barnes et al,30 for children living in rural areas of Crete. The most prevalent allergenic plants in Crete with known clinical significance are grasses, Olea europaea and Parietaria/nettle species.32,33 Pollens have been found to induce occupational allergy in several cases.12,25,28,29,34,35 In the present study, the most prevalent pollens in grape farmer group were from the Gramineae family (Gramineae mix, 25.0%; C dactylon, 20.8%) and the Compositae family (composite mix, 16.7%). A recent study on herbicides and weed control in vineyards in Portugal36 showed that C dactylon and Poa annua, (which both belong to Gramineae family) are among the most predominant weeds in grape-growing regions. In Crete, there are no published reports on weed flora in vineyards. Garcia-Ortega et al,14 in a survey on occupational sensitization to Diplotaxis erucoides, found that workers in vineyards with rhinoconjunctivitis were sensitized to several pollens. Moreover, grape workers were found to be more likely to have skin disorders than were citrus or tomato workers,37,38 and these disorders may be causally associ ated with crop-specific exposures and lack of protective equipment.37 Therefore, it is possible that the high prevalence of atopy in grape farmers could be associated with their exposure to different irritants found in their workplace (ie, open-field cultivation and exposure to a variety of inhaled agents such as pollens, molds, mites, bacteria, and pesticides), rather than grape growing itself. We are well aware of the inherent limitations of the cross-sectional design of the present study. First, the study refers to a relatively small area of research in northern Crete. Furthermore, the cross-sectional methodology used in this study is not optimal for the assessment of causal relationships, but it suggests only the possibility of the association between the occupational exposure and the disease. Since we had statistically significant differences between the two groups in terms of age and smoking status, we used multivariate regression models to correct these imbalances. Selection bias may have affected the results observed in this study. First, a possible bias might exist in the reporting of symptoms, so that those with respiratory symptoms would be more likely to respond to the questionnaire and participate in the study. For that reason, the nonresponders from both groups were contacted by telephone, and they were asked about self-reported allergic rhinitis and asthma. These prevalence rates were lower than the prevalenceratesofallergicrhinitisandasthmafound in responders, and they could indicate the presence of a possible selection bias in the study. However, these differences could also be explained by the difference in the definition of the cases (self-reported disease vs clinical diagnosis based on questionnaire and medical examinations). We cannot rule out that the individual, social, and educational status of each subject had an impact on the study findings. However, we have no indication from our data of differential selection bias in the compared groups. The health worker effect does not seem to affect our results significantly. Only 1 of the 82 grape farmers who reported positive respiratory symptoms (1.2%) was likely to quit farming because of his symptoms. In Crete, grape farming is a family occupation. Farmers start cultivating grapes in their adolescenceandcontinueuntilanadvancedage,and their vineyards comprise their only asset so they rarely leave their farms for health reasons. In conclusion, our study shows that grape farmers in the Malevisi region had a higher prevalence of allergic rhinitis, and work-related respiratory symptoms compared to control subjects. Grape farming was found to be associated with increased allergic sensitization to specific pollens, low baseline FEV1, and increased bronchial hyper-responsiveness. Further studies are needed to determine specific risk factors for these disorders and possible prevention measures. ACKNOWLEDGMENTS: We are grateful to all of the residents of the Malevisi region for their participation. Furthermore, we wishtogiveourspecialthankstoSeniorLecturerDr.JeanPeters and to Associate Professor Dr. Anna Kalantidi, for their profes

Ελληνικά

Σκοπός μελέτης: Η μέτρηση του επιπολασμού της αλλεργικής ρινίτιδας, της ατοπίας και του άσθματος μεταξύ των αγροτών σταφυλιών και η σύγκριση του αναπνευστικού και ατοπικού καθεστώτος στους αγρότες με εκείνους των μη ελεγχθέντων ατόμων ελέγχου. Σχεδίαση: Μελέτη εγκάρσιας τομής. Περιβάλλον: Περιοχή Μαλεβήσι στη βόρεια Κρήτη, Ελλάδα. Θέματα και μέθοδοι: Εξετάστηκαν εκατόν είκοσι καλλιεργητές σταφυλιών και 100 υποκείμενα ελέγχου που ζούσαν στην περιοχή Μαλεβήσι. Το πρωτόκολλο περιλάμβανε ερωτηματολόγιο, τεστ κοτσίδας για 16 κοινά αλλεργιογόνα, μέτρηση συγκεκριμένων αντισωμάτων IgE έναντι 8 αλλεργιογόνων και σπιρομετρία πριν και μετά από βρογχοδιαστολή. Αποτελέσματα: Οι αγρότες σταφυλιών βρέθηκαν να έχουν περίσσεια αναπνευστικών συμπτωμάτων. Η σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα, έδειξε ότι οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές για τη ρινόρροια (λόγος πιθανότητας [OR], 2,7, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 1,5 έως 5,1, 0.001), φτάρνισμα (OR, 2.2, 95% CI, 1.2 έως 4.0, p <0.01) και ρινική φαγούρα (OR, 1.9, 95% CI, 1.0-3.6, p < συμπτώματα.Στο μοντέλο πολλαπλής διοικητικής παλινδρόμησης, οι αγρότες σταφυλιών βρέθηκαν να έχουν αυξημένα συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία, όπως φτέρνισμα (OR, 2,9, 95% CI, 1,3 έως 6,6, p <01), ρινόρροια (OR, 2,9, 95% CI, 1,3 έως 6,6, ρ <0,01), βήχας (OR, 3,7, 95% CI, 1,2 έως 11,4, ρ <0,05) και δύσπνοια (OR, 3,8, 95% CI, 1,1 έως 1,3, ρ <0,05). Ο επιπολασμός της αλλεργικής ρινίτιδας ήταν 40,8% στους αγρότες και 26% στα άτομα ελέγχου (OR, 2,0, 95% CI, 1,1 έως 3,5, p <0,02). Αυξημένες αλλά στατιστικά μη σημαντικές τιμές του επιπολασμού του άσθματος βρέθηκαν σε αγρότες (6.7%) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (2.0%). Ο επιπολασμός της ατοπίας ήταν 64,2% στους αγρότες και 38,0% στην ομάδα ελέγχου (OR, 2,2, 95% CI, 1,2 έως 3,5, p <0,01). Ο μέσος όρος FEV1 ήταν σημαντικά χαμηλότερος στους αγρότες από ό, τι στα πειραματόζωα (p <0,05), μετά την προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα. Η βρογχική παρεμπόδιση ήταν αναστρέψιμη σε 23 αγρότες (19,2%) και σε 6 άτομα ελέγχου (6%, p <0,01). Συμπεράσματα: Η μελέτη κατέδειξε κυρίως τον υψηλό επιπολασμό της αλλεργικής ρινίτιδας και των αναπνευστικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εργασία στους αγρότες σταφυλιών σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου. Επίσης, πρότεινε ότι η γονιμοποίηση σχετίζεται με την αυξημένη αλλεργική ευαισθητοποίηση των συγκεκριμένων γύρων, τη χαμηλή αρχική τιμή FEV1 και την αυξημένη υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων.Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό των πιθανών παραγόντων κινδύνου για αυτές τις διαταραχές μεταξύ του γεωργικού πληθυσμού Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι αγρότες εκτίθενται σε μια ποικιλία εισπνεόμενων παραγόντων περιλαμβανομένης της ανόργανης / οργανικής σκόνης, των μικροοργανισμών, των μυκοτοξινών, των ενδοτοξινών, των γύρων, των ακάρεων, των καλουπιών, των ζώων κηλίδες και φυτοφάρμακα.1 Αυτές οι εκθέσεις έχουν δείξει ότι δεν είναι δυσάρεστες οι αναπνευστικές διαταραχές όπως το άσθμα, η χρόνια βρογχίτιδα, η πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας και το τοξικό σύνδρομο οργανικής σκόνης.1-3 επαγγελματική και περιβαλλοντική πνευμονική νόσο 372 Επαγγελματική και περιβαλλοντική ασθένεια των πνευμόνων Οι Kogevinas et al, 4 σε μια μελέτη σχετικά με το επαγγελματικό άσθμα στην Ευρώπη και σε άλλες βιομηχανικές περιοχές, ανέφεραν ότι οι αγρότες και οι γεωργοί ήταν μεταξύ των επαγγελμάτων με τον υψηλότερο κίνδυνο άσθματος. Ο επιπολασμός και ο τύπος των αλλεργικών αναπνευστικών διαταραχών στους αγροτικούς πληθυσμούς διαφέρουν λόγω της ποικιλομορφίας των γεωργικών πρακτικών σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι αναπνευστικές διαταραχές και οι αλλεργίες είναι καλά τεκμηριωμένες στους κτηνοτρόφους5-9, αλλά υπάρχει έλλειψη δεδομένων για αλλεργικές αναπνευστικές διαταραχές στους καλλιεργητές. Η μελέτη των Ευρωπαίων Αγροτών10,11 πρότεινε ότι η ανθοκομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το άσθμα, ενώ η καλλιέργεια ελαιούχων φυτών συνδέεται με οξεία αναπνευστικά συμπτώματα στους ευρωπαίους καλλιεργητές.Έχει επίσης αναφερθεί12 ότι η καλλιέργεια λουλουδιών ή / και διακοσμητικών φυτών εντός των θερμοκηπίων σχετίζεται με επαγγελματικό άσθμα μέσω της ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα με λουλούδια και καλούπια χώρου εργασίας. Υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με τις αλλεργικές αναπνευστικές διαταραχές στους αγρότες σταφυλιών.13,14 Οι Gamsky et al13 διαπίστωσαν ότι οι καλλιεργητές σταφυλιών της Καλιφόρνια είχαν μικρότερους όγκους πνεύμονα FVC σε σύγκριση με τους καλλιεργητές ντομάτας και εσπεριδοειδών. Η καλλιέργεια σταφυλιών είναι μια παραδοσιακή γεωργική πρακτική στην Κρήτη, μια από τις μεγαλύτερες περιοχές καλλιέργειας σταφυλιών στην Ελλάδα. Η βασική ποικιλία είναι η σταφίδα "sultana" και η καλλιέργεια σταφυλιών επικεντρώνεται στην παραγωγή σταφίδας περισσότερο από την παραγωγή κρασιού. Οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρού μεγέθους και η καλλιέργεια σταφυλιών στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οικογενειακή επιχείρηση. Οι αγρότες σταφυλιών δεν έχουν τακτική επαφή με το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές πρακτικές περιορίζονται στην καλλιέργεια σταφυλιών. Η καλλιέργεια πραγματοποιείται στο ανοιχτό πεδίο, ξεκινώντας από την αρχή της άνοιξης και συνεχίζοντας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου (η περίοδος άνθησης των τεταρτημορίων στην Κρήτη) .Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην καλλιέργεια σταφυλιών είναι μια κοινή καθημερινή πρακτική. Οι κύριοι χημικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι ζιζανιοκτόνα για τον έλεγχο των ζιζανίων, μυκητοκτόνα για τον έλεγχο των μυκήτων και εντομοκτόνα για τον έλεγχο διαφόρων εντόμων.Η παρούσα μελέτη είναι μια διατομεακή μελέτη που διεξήχθη προκειμένου να μετρηθεί ο επιπολασμός της αλλεργικής ρινίτιδας, της ατοπίας και του άσθματος μεταξύ της εκμετάλλευσης σταφυλιών και να διερευνηθεί κατά πόσον η καλλιέργεια σταφυλιών συνδέεται με υψηλό κίνδυνο αλλεργικών αναπνευστικών διαταραχών. Υλικά και μέθοδοι Μελέτη πληθυσμού Αυτή η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2002 έως τον Νοέμβριο του 2002 στην περιοχή Μαλεβήσι, μια αγροτική περιοχή στη βόρεια Κρήτη (συμπεριλαμβανομένων των χωριών Αγ. Μύρωνας, Πετροκέφαλο και Πενταμόδι), η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές σταφυλιών στην Κρήτη. Ο συνολικός αριθμός αγροτών που απαριθμούνται στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στην περιοχή Μαλεβήσι είναι 670. Από αυτούς, 179 αναφέρθηκαν στα αρχεία της γεωργικής ασφάλισης ως έχοντες άλλη κύρια απασχόληση εκτός από την καλλιέργεια σταφυλιών, έτσι αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Από τους υπόλοιπους 491 αγρότες ηλικίας 25 έως 70 ετών, υπήρχαν 459 άτομα. Από αυτά, πήραμε ένα τυχαίο δείγμα 150 αγροτών, οι οποίοι σχημάτισαν την ομάδα πληθυσμού μελέτης μας. Για την ομάδα ελέγχου, επιλέξαμε την επαγγελματική ομάδα των εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία, καθώς ο τουρισμός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατοχή στην περιοχή μετά τη γεωργία. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε από τα τοπικά δημοτικά δελτία και τα αρχεία του Συνδέσμου Τουριστικών Εργαζομένων στην Κρήτη, τον αριθμό των υπαλλήλων του τουρισμού που ζουν στην περιοχή Μαλεβήσι (408 εργαζόμενοι).Από αυτούς τους υπαλλήλους, στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 70 ετών, υπήρχαν 362 άτομα. Από αυτούς τους 362 εργαζόμενους του τουρισμού, πήραμε ένα τυχαίο δείγμα 150 ατόμων, που σχημάτισαν την ομάδα ελέγχου μας. Όλα τα θέματα και από τις δύο ομάδες ενημερώθηκαν αρχικά για τους στόχους που επιδιώκουν οι θετικές διαδικασίες (ιατρικές εξετάσεις) με γραπτή φόρμα ενημέρωσης. Κάθε υποψήφιος που συμφώνησε να συμμετάσχει στη μελέτη κλήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του. Η Επιτροπή Ηθικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, Ελλάδα, ενέκρινε το πρωτόκολλο μελέτης. Το πρωτόκολλο μελέτης περιελάμβανε ένα ερωτηματολόγιο, δοκιμές διάτρησης δέρματος (SPTs), δειγματοληψία αίματος για τη μέτρηση συγκεκριμένων IgE αντισωμάτων και σπιρομετρία πριν και μετά από βρογχοδιαστολή. Όλες οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο εκπαιδευμένο ιατρό και για τις δύο ομάδες. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό και είχε δύο μέρη: 1. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τα συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος (που εμφανίστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες εκτός από το κρυολόγημα), το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό αναπνευστικών και αλλεργικών τις συνήθειες καπνίσματος, την κατανάλωση οινοπνεύματος και τις πληροφορίες για το περιβάλλον στο σπίτι.Μια προσαρμοσμένη έκδοση της σύντομης έκδοσης του ερωτηματολογίου της Έρευνας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την αναπνευστική υγεία15 χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση των συμπτωμάτων του άσθματος. Ο ορισμός του τρέχοντος άσθματος βασίστηκε σε συμπτώματα άσθματος ή φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (δηλαδή επίθεση του άσθματος τους τελευταίους 12 μήνες, όταν ξύπνησε από δύσπνοια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών ή από την τρέχουσα χρήση του άσθματος φαρμακευτική αγωγή), 4 ακολουθούμενη από θετικό αποτέλεσμα της δοκιμής βρογχοδιαστολής. Η αλλεργική ρινίτιδα ορίστηκε ως η εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων ρινικών συμπτωμάτων (π.χ. ρινόρροια, φτάρνισμα, ρινική απόφραξη και ρινική φαγούρα) τις περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, εκτός από το κρύο, ακολουθούμενο από ένα * Από το Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής (Δρ. Χατζή και Λιώνα), Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήματα Ωτορινολαρυγγολογίας (Δρ. Προκοπάκις και Βιζάκης) και Θωρακική Ιατρική (Δρ. Τζανάκης και Σιαφάκας) και το Εργαστήριο Βιοστατιστικής Αλεχάκης), Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη. Το χειρόγραφο έλαβε 29 Δεκεμβρίου 2003. Η αναθεώρηση έγινε αποδεκτή στις 4 Ιουνίου 2004. Η αναπαραγωγή αυτού του άρθρου απαγορεύεται χωρίς γραπτή άδεια από το American College of Physicians (e-mail: permissions@chestnet.org).Αλληλογραφία προς: Λέδα Χατζή, MD, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 71003, Ηράκλειο, Κρήτη. e-mail: ledahatzi@yahoo.gr www.chestjournal.org CHEST / 127/1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 373 θετικό αποτέλεσμα δοκιμής SPT ή / και θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για τη μέτρηση συγκεκριμένων αντισωμάτων IgE.16-18 2. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς σε συνεργασία με γεωργοκτηνοτρόφο που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια σταφυλιών στην περιοχή Μαλεβήσι και περιέλαβε λεπτομερές επαγγελματικό ιστορικό. Ερωτάται για τον τύπο και τη διάρκεια (σε έτη) της καλλιέργειας σταφυλιών, τον αριθμό των ωρών που εργάζονται καθημερινά στην καλλιέργεια των σταφυλιών, τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα προληπτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και τα ειδικά αναπνευστικά συμπτώματα που συνδέονται άμεσα με την εργασία (δηλαδή συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία). Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία ορίστηκαν ως συμπτώματα που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και τα οποία παρουσίαζαν βελτίωση κατά τη διάρκεια των βραδιών, των Σαββατοκύριακων και των αργιών.19 Αλλεργικές δοκιμές Τα SPT πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευμένο γιατρό στην πλευρά του αντιβραχίου με ένα τυποποιημένο βελόνα δοκιμής δέρματος για 16 διαφορετικά αλλεργιογόνα μεταξύ των τεσσάρων ομάδων αλλεργιογόνων (S.A.R.M.AllergensLTD, Ρώμη, Ιταλία), ως ακολούθως: Γύκη: Gramineaemix, Cynodon dactylon, σύνθετο μείγμα, Parietaria officinalis, Parietaria judaica, Parietaria plus, Ακάρεα: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Acarus siro; Καλούπια: Alternaria tenius, Cladosporium herbarum και Mucor mix. και επιθηλιο του ζώου: Επιθήλιο γάτας. Η ισταμίνη και τυφλά διαλύματα χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Η αντίδραση αξιολογήθηκε μετά από 15 λεπτά. Ένα θετικό αποτέλεσμα SPT ορίστηκε ως η μέση διάμετρος τροχιάς 3 mm περισσότερο από εκείνη του αρνητικού μάρτυρα. Η μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού ενζύμου (EIA) χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση αντισωμάτων IgE έναντι οκτώ διαφορετικών αλλεργιογόνων σε τέσσερις ομάδες αλλεργιογόνων (Cypress diagnostics, CV, Langdorp, Βέλγιο), ως ακολούθως: Ρόδια: Μείγμα χόρτου, P officinalis, . Αρώματα: D farinae και D pteronyssinus; Καλούπια: Μείγμα καλουπιών. και επιθηλιο του ζώου: Επιθήλιο γάτας. Ένα θετικό αποτέλεσμα δοκιμής ΕΙΑ ορίστηκε ως 0,35 EU / mL. Όλα τα άτομα που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή για οποιαδήποτε αλλεργική νόσος ρωτήθηκαν για πρώτη φορά την ιατρική εξέταση κατά την εξέταση. Στην παρούσα μελέτη, ένα άτομο θεωρήθηκε ατοπικό εάν παρουσίασε θετική αντίδραση σε ένα ή περισσότερα από τα δοκιμασμένα αλλεργιογόνα στην SPT ή / και όταν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο Η μέτρηση IgE ήταν 0,35 EU / mL.Σπιρομέτρηση Η σπιρομετρία εκτελέστηκε από εκπαιδευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας βαθμονομημένο σπιρόμετρο πνευμοταχογράφου (Flowmate, έκδοση Ε2.0, Jaeger, Wurzburg, Germany). Η συσκευή βαθμονομήθηκε καθημερινά και οι τιμές καταγράφηκαν σε πίεση θερμοκρασίας σώματος, κορεσμένη. Κάθε υποκείμενο ολοκλήρωσε μια δυναμική σπιρομετρία με τουλάχιστον τρεις αποδεκτούς και δύο αναπαραγώγιμους ελιγμούς σύμφωνα με τις τυποποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες.20 Οι προβλεπόμενες τιμές ελήφθησαν από τις νέες τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της λειτουργίας των πνευμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το χάλυβα και το κάρβουνο Λουξεμβούργο, 1993.20 Όλα τα δεδομένα εκφράστηκαν ως ποσοστά των προβλεπόμενων τιμών. Η δοκιμασία της αροβόλης έδειξε βελτίωση χρησιμοποιώντας 400 g σαλβουταμόλη. Μία αύξηση κατά 12% που προβλεπόταν στον FEV1 θεωρήθηκε θετική απόκριση βρογχοδιασταλτικών.20 Όλα τα άτομα που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή για οποιαδήποτε αποφρακτική πνευμονοπάθεια κλήθηκαν να σταματήσουν να παίρνουν το φάρμακο 12 ώρες πριν υποβληθούν σε σπιρομετρία. Στατιστική ανάλυση Οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάστηκαν ως μέσα και SD. Μια μονομεταβλητή ανάλυση κατηγορηματικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το Δοκιμή Pearson 2. Ένα μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των αναλογιών πιθανότητας (ORs) για την καλλιέργεια σταφυλιών μετά την προσαρμογή για ηλικία (συνεχή μεταβλητή), φύλο (θηλυκό και αρσενικό) και κατάσταση καπνίσματος (μη καπνιστές, πρώην καπνιστές και τρέχοντες καπνιστές).Οι συγκρίσεις των συνεχών μεταβλητών έγιναν χρησιμοποιώντας τόσο παραμετρική δοκιμή (ανεξάρτητη δειγματοληψία t δοκιμασία) όσο και μη παραμετρική δοκιμή (Mann-Whitney), ακατάλληλη. Πολλαπλή γραμμική απεικόνιση χρησιμοποιήθηκε για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της έκθεσης (δηλαδή οι καλλιεργητές γκρέιπφρουτ έναντι επιβλαβών οργανισμών) , και το κάπνισμα (μη καπνιστές, πρώην καπνιστές και τρέχοντες καπνιστές). Για όλες τις στατιστικές δοκιμές, θεωρήθηκε σημαντική η πιθανότητα 0,05. Η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό πακέτο λογισμικού (SPSS, έκδοση 11.5, SPSS Inc., Chicago, IL). Αποτελέσματα Πληθυσμός Το ποσοστό απόκρισης ήταν 80,0% για τους αγρότες (120 από 150) και 66,7% για την ομάδα ελέγχου (100 από 150). Οι μη ανταποκριτές από τις δύο ομάδες ήρθαν σε επαφή και διεξήχθησαν συνέντευξη τηλεφωνικά και ήταν συγκρίσιμοι με τους ανταποκρινόμενους όσον αφορά τη μέση ηλικία, το φύλο και το καθεστώς καπνίσματος. Οι λόγοι για τους οποίους δεν συμμετείχαν στη μελέτη ήταν η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη ενδιαφέροντος για εξετάσεις υγείας στις περισσότερες περιπτώσεις. Όλοι οι αγρότες καλλιεργήθηκαν με επιτυχία, ενώ 2 από τα 50 άτομα ελέγχου (4,0%) δεν απάντησαν. Από τους μη ανταποκριθέντες, 5 από 30 αγρότες (16,7%) και 6 από 50 άτομα ελέγχου (12,0%) είχαν ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας, ενώ 1 στους 30 αγρότες (3,3%) και κανένα από τα άτομα ελέγχου δεν ασθματικός.Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε συνέντευξη και σε κλινικές εξετάσεις (π.χ. SPT, δοκιμασία EIA και σπιρομετρία). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των καλλιεργητών σταφυλιών και των υποκειμένων ελέγχου όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα. Οι καλλιεργητές σταφυλιών εργάζονταν στην καλλιέργεια σταφυλιών για μια μέση περίοδο 25.0 ετών (μέση διάρκεια καλλιέργειας σταφυλιών, 25.0 11.7 έτη, μέση ηλικία στην αρχή της καλλιέργειας σταφυλιών, 20.6 7.7 χρόνια, μέσος χρόνος εργασίας ανά ημέρα, 6.9 2.3 h ), ήταν μεγαλύτερα από τα υποκείμενα ελέγχου (ρ 0,001) και καπνίσθηκαν λιγότερο από τα άτομα ελέγχου (ρ 0,001). Συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος Το ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν αναπνευστικά συμπτώματα ήταν υψηλότερο στους αγρότες από ό, τι στα πειραματόζωα (Πίνακας 2). Μετά τη χρήση ενός μοντέλου πολλαπλής διοικητικής παλινδρόμησης και προσαρμογής για την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα, οι διαφορές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές για τη ρινόρροια (OR, 2,7, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 1,5-5,1, p 0,001), φτάρνισμα (OR, 2,2, 95% CI, 1,2 έως 4,0, ρ 0,01) και ρινική φαγούρα (OR, 1,9, 95% CI, 1,0 έως 3,6, ρ 0,05).Όσον αφορά τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άσθμα (δηλαδή δύσπνοια, συριγμός, συριγμός με αϋπνία, αφυπνίσεις από βήχα, αφυπνίσεις από δύσπνοια, αφυπνίσεις από σφίξιμο στο στήθος και επίθεση από άσθμα), παρατηρήθηκε τάση αύξησης των ποσοστών επιπολασμού στους αγρότες , αλλά η αύξηση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Ο επιπολασμός της αλλεργικής ρινίτιδας βρέθηκε να είναι 40,8% για τους αγρότες σταφυλιών και 26% για τα άτομα ελέγχου (OR, 2,0, 95% CI, 1,1 έως 3,5, p 0,02). Ο επιπολασμός του σημερινού άσθματος ήταν 6,7% για τους αγρότες και 2% για την ομάδα ελέγχου (διαφορά μη σημαντική). Όλα τα άτομα με τρέχουσα διάγνωση άσθματος βρέθηκαν ατοπικά. Όσον αφορά τα αναπνευστικά συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία, οι αγρότες σταφυλιών είχαν σημαντικώς αυξημένα ORs για εργασιακά φτάρνισμα (OR, 2,9, 95% CI, 1,3 έως 6,6, p 0,01), rhinorrhea που σχετίζεται με την εργασία (OR, 2,9, 95% CI, 1,3 έως 6,6, ρ 0,01), βήχα σχετιζόμενη με την εργασία (OR, 3,7, 95% CI, 1,2 έως 11,4, p 0,05), και δύσπνοια που σχετίζεται με την εργασία (OR, 3,8, 95% CI, 1,1 έως 1,3, p 0,05). όχι για συριγμό που σχετίζεται με την εργασία, σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου μετά από προσαρμογή για ηλικία, φύλο και κατάσταση καπνίσματος. Αλλεργικές δοκιμές Ο επιπολασμός της ατοπίας υπολογίστηκε ότι ήταν 64,2% για την ομάδα των αγροτών και 38,0% για την ομάδα ελέγχου (OR, 2,2, 95% CI, 1,2 έως 3,5, p 0,01).Η αναλογία των ατόμων με ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα SPT ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα των καλλιεργητών αμπέλου από ό, τι στην ομάδα ελέγχου (OR, 2,2, 95% CI, 1,3 έως 3,8, p 0,005). Η ανάλυση ανά τύπο αλλεργιογόνου έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη αναλογία των αγροτών με θετικά αποτελέσματα SPT για γύρη που συγκρίθηκε με την ομάδα ελέγχου (OR, 2,3, 95% CI, 1,3 έως 4,1, p 0,01). Πιο συγκεκριμένα, οι πλέον επικρατούσες γύρεις για τις οποίες αποδείχθηκε η παρουσία ειδικής για αλλεργιογόνο IgE ήταν οι ακόλουθες: (1) μίγμα Gramineae (30 αγρότες σταφυλιών, 25,0%, 8 άτομα ελέγχου, 8,0%, OR, 3,8, 95% CI, 1,7 έως 8,8, ρ 0,01). (2) C δακτύλιο (25 αγρότες σταφυλιών, 20,8%, 10 άτομα ελέγχου, 10,0%, Ή, 2,3, 95% CI, 1,3 έως 4,1, ρ 0,01). και 3) σύνθετο μίγμα (20 αγρότες σταφυλιών, 16,7%, 3 άτομα ελέγχου, 3,0%, OR, 4,8, 95% CI, 1,3 έως 18,2, ρ 0,001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών EIA, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές σχετικά με την αλλεργική ευαισθητοποίηση μεταξύ των καλλιεργητών αμπέλου και των υποκειμένων ελέγχου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αλλεργικού προφίλ στις δύο ομάδες συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Αναπνευστική Λειτουργία Ο μέσος όρος (SD) των όγκων των πνευμονικών λειτουργιών στους αγρότες σταφυλιών και τα υποκείμενα ελέγχου παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Οι αγρότες σταφυλιών είχαν χαμηλότερους όγκους πνευμονικής λειτουργίας συγκριτικά με τον έλεγχο μαθήματα.Ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της επίδρασης της κατοχής στην αναπνευστική λειτουργία στις δύο ομάδες μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα. Η ανάλυση έδειξε ότι η μέση προσαρμοσμένη προβλεπόμενη τιμή του FEV1 ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους αγρότες από ό, p 0.03). Ο αναπροσαρμοσμένος συντελεστής FVC και ο λόγος FEV1 / FVC δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Είκοσι τρεις αγρότες σταφυλιών (19,2%) και 6 άτομα ελέγχου (6,0%) έδειξαν θετικό αποτέλεσμα της δοκιμής βρογχοδιαστολής. Οι διαφορές στην ανταπόκριση στη βρογχοκατασταλτική συμπεριλαμβάνουν ένα μοντέλο λογικής παλινδρόμησης και προσαρμογής για την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση καπνίσματος (OR, 3.7, 95% CI, 1.5 έως 9.5, p 0.01). Συζήτηση Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η μέτρηση του επιπολασμού των αλλεργικών αναπνευστικών διαταραχών στους αγρότες σταφυλιών στην περιοχή Μαλεβήσι στη Βόρεια Κρήτη. Διαπιστώσαμε υψηλά ποσοστά επικράτησης συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας στους αγρότες σταφυλιών και διπλάσιο κίνδυνο αλλεργικής ρινίτιδας σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου. Αυτά τα ευρήματα είναι υψηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές που αναφέρθηκαν από άλλες πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες σε πληθυσμούς καλλιέργειας καλλιεργειών.11,21-25 Ο υψηλός επιπολασμός της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να εξηγηθεί από την αντίστοιχη υψηλή αλλεργική ευαισθητοποίηση που βρήκαμε στους αγρότες, καθώς ο ορισμός της αλλεργικής ρινίτιδας στην παρούσα μελέτη βασίστηκε εν μέρει στην αλλεργική ευαισθητοποίηση.Δεν υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία για την επικράτηση των ρινικών αλλεργιών στους αγροτικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Στην ομάδα των αγροτών μας, ο επιπολασμός του άσθματος ήταν 6,7% και δεν διέφερε σημαντικά από αυτόν της ομάδας ελέγχου. Ο επιπολασμός του άσθματος που διαγνώστηκε από ιατρό ή θεραπεύτηκε με φάρμακο έχει αναφερθεί γενικά ότι κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12% στους πληθυσμούς καλλιέργειας καλλιεργειών.11,12,21,23,24 Ο επιπολασμός του άσθματος στην ευρωπαϊκή μελέτη των αγροτών11 ήταν 3,2% για τους καλλιεργητές καλλιεργειών, 5,1% για τους καλλιεργητές λουλουδιών και / ή διακοσμητικών φυτών και δεν διέφεραν από εκείνες που αναφέρθηκαν στη γενική ευρωπαϊκή πληθυσμιακή κατάσταση.26 Η επικράτηση του άσθματος στην ομάδα ελέγχου είναι σύμφωνη με εκείνη που αναφέρεται για την πόλη της Αθήνας στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, τα ποσοστά επικράτησης συγκεκριμένων συμπτωμάτων άσθματος (δύσπνοια, συριγμός, αφυπνίσεις λόγω δύσπνοιας κ.λπ.) φαινόταν να είναι υψηλότερα στην ομάδα των καλλιεργητών αμπέλου παρά στην ομάδα ελέγχου. Είναι δυνατό να οι συστάσεις δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία από την ανεπάρκεια του μεγέθους του δείγματος. Βρήκαμε χαμηλότερους όγκους FEV1 μεταξύ των αγροτών σταφυλιών σε σχέση με τους ελέγχους των υποκειμένων. Η Gamskyetal13 έδειξε ότι οι εργαζόμενοι σταφυλιών της Καλιφόρνια είχαν χαμηλότερους όγκους FVC σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε ντομάτες και εσπεριδοειδή.Στη μελέτη μας, οι καλλιεργητές σταφυλιών με χαμηλότερους όγκους FEV1 δεν παρουσίασαν υψηλό επιπολασμό συμπτωμάτων άσθματος σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου, αλλά παρουσίασαν περίσσεια συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εργασία όπως ο βήχας, η δύσπνοια και η ρινόρροια. Η διαφορά στους όγκους FEV1 παρέμεινε μετά τη χρήση ενός μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και η προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και το θάνατο του ασθενούς.Η μείωση του FEV1 και η μεγάλη επικράτηση των αναπνευστικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εργασία στους αγρότες μπορεί να εξηγηθεί από διάφορες επαγγελματικές εκθέσεις όπως ανόργανη σκόνη, , και φυτοφάρμακα. Για να αξιολογηθεί ο ρόλος αυτών των εκθέσεων σε όγκους πνευμονικών λειτουργιών, απαιτούνται διαχρονικές μελέτες με μετρήσεις ειδικών αναπνευστικών κινδύνων για την εργασία. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα στην παρούσα μελέτη είναι ο υψηλός επιπολασμός της ατοπίας (64,2%) μεταξύ των καλλιεργητών σταφυλιών σε σχέση με τα υπό έλεγχο δείγματα (38,0%), τα οποία είναι υψηλότερα από αυτά που έχουν αναφερθεί σε άλλους πληθυσμούς καλλιέργειας.12,24,25,28,29 Μια ελληνική μελέτη30 έδειξε ότι ο επιπολασμός της ατοπίας στα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης ήταν μικρότερος από εκείνον των παιδιών που ζούσαν στην ύπαιθρο. Η υπεροχή της ατοπίας στην ομάδα ελέγχου ήταν ελαφρώς υψηλότερη από αυτή (31,5%) που βρέθηκε από τους Grigoreas et al31 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων ενηλίκων . Η πιο διαδεδομένη ομάδα αλλεργιογόνων και για τις δύο ομάδες ήταν η γύρη, η οποία είναι σύμφωνη με τα ευρήματα των Barnes et al, 30 για παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης.Τα πιο διαδεδομένα αλλεργιογόνα φυτά στην Κρήτη με γνωστή κλινική σημασία είναι τα χόρτα, τα είδη Olea europaea και Parietaria / nettle.32,33 Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι γύπες προκαλούν επαγγελματική αλλεργία.12,25,28,29,34,35. (Gramineae mix, 25,0%, C dactylon, 20,8%) και η οικογένεια Compositae (σύνθετο μίγμα, 16,7%). Μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τα ζιζανιοκτόνα και τον έλεγχο των ζιζανίων σε αμπελώνες στην Πορτογαλία36 έδειξε ότι τα C dactylon και Poa annua (που ανήκουν και στην οικογένεια Gramineae) είναι από τα πλέον επικρατέστερα ζιζάνια στις αμπελουργικές περιοχές. Στην Κρήτη δεν υπάρχουν δημοσιευμένες αναφορές σχετικά με τη χλωρίδα των ζιζανίων στα αμπέλια. Οι Garcia-Ortega et al., 14 σε μια έρευνα σχετικά με την επαγγελματική ευαισθητοποίηση στο Diplotaxis erucoides, διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε αμπέλια με ρινοκολπίτιδα ευαισθητοποιήθηκαν σε αρκετές γύρους.Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι σταφυλιού έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν δερματικές διαταραχές από ό, τι οι εργαζόμενοι σε εσπεριδοειδή ή ντομάτες, 37,38 και αυτές οι διαταραχές μπορεί να είναι αιτιώδεις με τις ειδικές εκθέσεις για τη συγκομιδή και την έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού.37 Επομένως, είναι πιθανό ότι ο υψηλός επιπολασμός της ατοπίας στους αγρότες σταφυλιών θα μπορούσε να συσχετιστεί με την έκθεση τους σε διαφορετικούς ερεθισμούς που βρέθηκαν στο χώρο εργασίας τους (δηλαδή καλλιέργεια ανοιχτού πεδίου και έκθεση σε μια ποικιλία εισπνεόμενων παραγόντων όπως η γύρη, τα καλούπια, τα ακάρεα, τα βακτήρια και τα παρασιτοκτόνα), αντί της ίδιας της καλλιέργειας σταφυλιών. Γνωρίζουμε καλά τους εγγενείς περιορισμούς του διατομεακού σχεδιασμού της παρούσας μελέτης. Πρώτον, η μελέτη αναφέρεται σε σχετικά μικρή έρευνα στην βόρεια Κρήτη. Επιπλέον, η μεθοδολογία εγκάρσιας τομής που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη δεν είναι η βέλτιστη για την εκτίμηση των αιτιωδών σχέσεων, αλλά υποδηλώνει μόνο τη δυνατότητα σύνδεσης της επαγγελματικής έκθεσης με την ασθένεια. Εφόσον είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά την ηλικία και το κάπνισμα, χρησιμοποιήσαμε πολυπαραγοντικά μοντέλα παλινδρόμησης για να διορθώσουμε αυτές τις ανισορροπίες. Η προκατάληψη της επιλογής μπορεί να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα που παρατηρούνται σε αυτή τη μελέτη. Πρώτον, ενδέχεται να υπάρξει πιθανότητα μεροληψίας στην αναφορά των συμπτωμάτων, έτσι ώστε όσοι έχουν αναπνευστικά συμπτώματα να είναι πιο πιθανό να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στη μελέτη.Για το λόγο αυτό, οι μη ανταποκριτές από τις δύο ομάδες έρχονταν σε επαφή τηλεφωνικά και τους ζητήθηκε να ενημερώσουν τον εαυτό τους για την αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα. Αυτά τα ποσοστά επικράτησης ήταν χαμηλότερα από την επικρατούσα αρτηριακή αρθρίτιδα και τα οποία απαντούσαν σε άτομα που έλαβαν ανταπόκριση και θα μπορούσαν να υποδηλώσουν την ύπαρξη πιθανής μεροληψίας επιλογής στη μελέτη. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εξηγηθούν και από τη διαφορά στον ορισμό των περιπτώσεων (αυτοαναφερόμενη ασθένεια έναντι κλινικής διάγνωσης βάσει ερωτηματολογίου και ιατρικών εξετάσεων). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η ατομική, κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση κάθε υποκειμένου είχε αντίκτυπο στα ευρήματα της μελέτης. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία ένδειξη από τα δεδομένα μας σχετικά με τη μεροληψία διαφορικής επιλογής στις συγκρινόμενες ομάδες. Η επίδραση του εργαζόμενου στον τομέα της υγείας δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματά μας. Μόνο 1 από τους 82 αγρότες που ανέφεραν θετικά αναπνευστικά συμπτώματα (1,2%) ήταν πιθανό να εγκαταλείψουν τη γεωργία λόγω των συμπτωμάτων τους. Στην Κρήτη, η καλλιέργεια σταφυλιών είναι οικογενειακή κατοχή. Οι αγρότες αρχίζουν να καλλιεργούν σταφύλια στην εφηβεία τους και συνεχίζουν να εργάζονται για μικρό χρονικό διάστημα, και οι αμπελώνες τους αποτελούν το μοναδικό πλεονέκτημά τους, έτσι ώστε σπάνια εγκαταλείπουν τα αγροκτήματα τους για λόγους υγείας. Συμπερασματικά, η μελέτη μας δείχνει ότι οι καλλιεργητές σταφυλιών στην περιοχή του Malevisi είχαν υψηλότερο επιπολασμό της αλλεργικής ρινίτιδας και αναπνευστικά συμπτώματα που σχετίζονταν με την εργασία συγκριτικά με τα άτομα ελέγχου.Η καλλιέργεια σταφυλιών βρέθηκε ότι συσχετίζεται με αυξημένη αλλεργική ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένες γύρους, χαμηλή αρχική τιμή FEV1 και αυξημένη υπεραντιδραστικότητα των βρογχικών. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό ειδικών παραγόντων κινδύνου για αυτές τις διαταραχές και πιθανών μέτρων πρόληψης. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους κατοίκους της περιοχής Μαλεβήσι για τη συμμετοχή τους. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε ειδικευμένες υπηρεσίες στην Ανώτατη Καθηγήτρια Δρ. Ζαν Πέτερς και στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)