Αγγλικά

Consistent with his epistemology of “ideal types,” Weber did not expect that these types of social action would ever be found in their “pure” form. Very often, empirically observed social actions would embody different types to varying degrees. Accordingly, Weber treated as fluid the boundaries among them, and the boundaries between them and actions lacking meaning. This fluidity could also function as a mechanism of social change.

Ελληνικά

Συνεπής με τη γνωσιολογία του για τους «ιδανικούς τύπους», ο Weber δεν περίμενε ότι αυτοί οι τύποι κοινωνικής δράσης θα βρίσκονταν ποτέ στην «καθαρή» τους μορφή. Πολύ συχνά, οι εμπειρικά παρατηρούμενες κοινωνικές δράσεις ενσωματώνουν διαφορετικούς τύπους σε διάφορους βαθμούς. Αντίστοιχα, ο Weber αντιμετώπιζε ως ρευστά τα όρια μεταξύ τους, και τα όρια μεταξύ τους και τις πράξεις που δεν είχαν νόημα. Αυτή η ρευστότητα θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως μηχανισμός κοινωνικής αλλαγής.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)