Αγγλικά

Good teachers should not always tell their students their own opinions.The studentsof Pythagoras often used to assert in debates: “He himself has said (it)!” Pythagoras, their teacher of philosophy (their philosophy teacher), was that “He himself”:his opinions were valid (prevailed) even without (in the absence of) reason.In philosophy, however, reason alone, not opinion, ought to prevail.

Ελληνικά

Οι καλοί δάσκαλοι δεν πρέπει πάντα να λένε στους μαθητές τους τις δικές τους απόψεις. Οι μαθητές του Πυθαγόρα συχνά έλεγαν στις συζητήσεις: «Ο ίδιος το είπε!» Ο Πυθαγόρας, ο δάσκαλός τους της φιλοσοφίας (ο δάσκαλός τους της φιλοσοφίας), ήταν ότι «ο ίδιος»: οι απόψεις του ήταν έγκυρες (επικρατούσαν) ακόμη και χωρίς (ελλείψει) λόγου. Στη φιλοσοφία, ωστόσο, ο λόγος μόνος, όχι η γνώμη, θα έπρεπε να υπερισχύει .

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)