Αγγλικά

The history of Syria covers events which occurred on the territory of the present Syrian Arab Republic and events which occurred in the region of Syria. The present Syrian Arab Republic spans territory which was first unified in the 10th century BCE under the Neo-Assyrian Empire, the capital of which was the city of Assur, from which the name "Syria" most likely derives. This territory was then conquered by various rulers, and settled in by different peoples. Syria is considered to have emerged as an independent country for the first time on 24 October 1945, upon the signing of the United Nations Charter by the Syrian government, effectively ending France’s mandate by the League of Nations to "render administrative advice and assistance to the population" of Syria, which came in effect on April 1946. On 21 February 1958, however, Syria merged with Egypt to create the United Arab Republic after plebiscitary ratification of the merger by both countries’ nations, but seceded from it in 1961, thereby recovering its full independence. Since 1963, the Syrian Arab Republic has been ruled by the Ba’ath Party, run by the Assad family exclusively since 1970. Currently Syria is fractured between rival forces on the course of the Syrian Civil War.

Ελληνικά

Η ιστορία της Συρίας καλύπτει γεγονότα που συνέβησαν στην επικράτεια της σημερινής Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή της Συρίας. Η σημερινή Αραβική Δημοκρατία της Συρίας εκτείνεται σε έδαφος που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 10ο αιώνα π.Χ. κάτω από τη Νεοασσυριακή αυτοκρατορία, η πρωτεύουσα της οποίας ήταν η πόλη Assur, από την οποία προέρχεται πιθανότατα το όνομα "Συρία". Το έδαφος αυτό κατακτήθηκε από διάφορους άρχοντες και εγκαταστάθηκε από διάφορους λαούς. Η Συρία θεωρείται ως ανεξάρτητη χώρα, για πρώτη φορά στις 24 Οκτωβρίου 1945, με την υπογραφή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τη συριακή κυβέρνηση, καταργώντας αποτελεσματικά την εντολή της Γαλλίας από την Κοινωνία των Εθνών να "παρέχει διοικητικές συμβουλές και βοήθεια ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1946. Ωστόσο, στις 21 Φεβρουαρίου 1958 η Συρία συγχωνεύθηκε με την Αίγυπτο για να δημιουργήσει την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία μετά από εκλογική διαδικασία επικύρωσης της συγχώνευσης από τα έθνη των δύο χωρών, αλλά αποχώρησε από αυτήν το 1961, αποκαθιστώντας την πλήρη ανεξαρτησία του. Από το 1963, η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας διοικείται από το Κόμμα Ba'ath, το οποίο διευθύνεται από την οικογένεια Assad αποκλειστικά από το 1970. Σήμερα η Συρία καταρρέει μεταξύ των αντίπαλων δυνάμεων στην πορεία του Συριακού Εμφύλιου Πολέμου.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)