Αγγλικά

The unrest in Syria, part of a wider wave of the 2011 Arab Spring protests, grew out of discontent with the Syrian government and escalated to an armed conflict after protests calling for Assad's removal were violently suppressed.[115][116] The war, which began on 15 March 2011 with major unrest in Damascus and Aleppo,[117] is being fought by several factions: the Syrian Armed Forces and its international allies, a loose alliance of mostly Sunni opposition rebel groups (including the Free Syrian Army), Salafi jihadist groups (including al-Nusra Front), the mixed Kurdish-Arab Syrian Democratic Forces (SDF), and the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), with a number of countries in the region and beyond being either directly involved or providing support to one or another faction (Iran, Russia, Turkey, the United States, as well as others).

Ελληνικά

Οι αναταραχές στη Συρία, μέρος ενός ευρύτερου κύματος των διαμαρτυριών της Αραβικής Άνοιξης του 2011, εξελίχθηκαν από τη δυσαρέσκεια με τη συριακή κυβέρνηση και κλιμακώθηκαν σε ένοπλη σύρραξη μετά από βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών που ζητούσαν την απομάκρυνση του Assad [115] Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2011 με μεγάλες αναταραχές στη Δαμασκό και το Αλέπο [117], διεξάγεται από διάφορες ομάδες: οι Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις και οι διεθνείς σύμμαχοί του, μια χαλαρή συμμαχία κυρίως ανταρτικών ομάδων της Σουνιτικής αντιπολίτευσης Στρατός), τσαϊδιστικές ομάδες του Salafi (συμπεριλαμβανομένου του Front Al-Nusra), οι μικτές Κουρδικές-Αραβικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντα (ISIL), με αρκετές χώρες στην περιοχή και πέραν του είτε άμεσα είτε παρέχοντας υποστήριξη σε μια ή την άλλη ομάδα (Ιράν, Ρωσία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και άλλες).

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)