Αγγλικά

As far as urban planning is concerned, some recent applications of the method have focused on the analysis of school districts (Clark and Herrin, 2000), the existence of open spaces (Luttik, 2000), urban wetlands (Mahan et al., 2000) and air quality (Zabel and Kiel, 2000). Other aspects studied include urban revitalization (Ding et al., 2000) and the benefits associated with a decrease in air pollution (Bilbao, 2000). The present study, as mentioned above, takes the real estate market as the reference to value green endowments in urban areas. 3. Empirical models The relationship between the selling price and the characteristics of the housing (living area, number of

Ελληνικά

Όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, μερικές πρόσφατες εφαρμογές της μεθόδου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των σχολικών περιοχών (Clark και Herrin, 2000), η ύπαρξη ανοιχτών χώρων (Luttik, 2000), αστικοί υγρότοποι (Mahan et al., 2000 ) και την ποιότητα του αέρα (Zabel and Kiel, 2000). Άλλες πτυχές που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν την αναζωογόνηση της πόλης (Ding et al., 2000) και τα οφέλη που σχετίζονται με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Μπιλμπάο, 2000). Η παρούσα μελέτη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρεί την αγορά ακινήτων ως αναφορά σε πράσινες προμήθειες αξίας σε αστικές περιοχές. 3. Εμπειρικά μοντέλα Η σχέση μεταξύ της τιμής πώλησης και των χαρακτηριστικών της κατοικίας (χώρος διαβίωσης, αριθμός των κατοικιών)

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)