Αγγλικά

MACD is calculated by subtracting the 26-period EMA from the 12-period EMA. MACD triggers technical signals when it crosses above (to buy) or below (to sell) its signal line. The speed of crossovers is also taken as a signal of a market is overbought or oversold. MACD helps investors understand whether the bullish or bearish movement in the price is strengthening or weakening. Learning From MACD The MACD has a positive value whenever the 12-period EMA (blue) is above the 26-period EMA (red) and a negative value when the 12-period EMA is below the 26-period EMA. The more distant the MACD is above or below its baseline indicates that the distance between the two EMAs is growing. In the following chart, you can see how the two EMAs applied to the price chart correspond to the MACD (blue) crossing above or below its baseline (red dashed) in the indicator below the price chart.

Ελληνικά

Το MACD υπολογίζεται αφαιρώντας το EMA 26 περιόδου από τον EMA των 12 περιόδων. Το MACD ενεργοποιεί τα τεχνικά σήματα όταν διασχίζει παραπάνω (να αγοράσει) ή κάτω (να πουλήσει) τη γραμμή του σήματος. Η ταχύτητα των διασταυρώσεων λαμβάνεται επίσης ως σήμα μιας αγοράς που έχει ξεπεράσει ή έχει υπερβεί. Το MACD βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν εάν η διολίσθηση ή η μέτρια αύξηση της τιμής ενισχύει ή εξασθενεί. Μάθηση από τη MACD Το MACD έχει θετική τιμή κάθε φορά που το EMA (μπλε) 12 περιόδου είναι πάνω από το EMA (κόκκινο) 26 περιόδου και αρνητική τιμή όταν η EMA των 12 περιόδων είναι κάτω από το EMA των 26 περιόδων. Όσο πιο μακρινή είναι η MACD πάνω ή κάτω από τη γραμμή αναφοράς της, υποδεικνύει ότι η απόσταση μεταξύ των δύο EMAs αυξάνεται. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πώς οι δύο EMA που εφαρμόζονται στο διάγραμμα τιμών αντιστοιχούν στη διασταύρωση MACD (μπλε) πάνω ή κάτω από τη γραμμή βάσης (κόκκινη διακεκομμένη) στον δείκτη κάτω από το διάγραμμα τιμών.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)