Αγγλικά

MACD vs. Relative Strength The relative strength indicator (RSI) aims to signal whether a market is considered to be overbought or oversold in relation to recent price levels. The RSI is an oscillator that calculates average price gains and losses over a given period of time; the default time period is 14 periods with values bounded from 0 to 100. MACD measures the relationship between two EMAs, while the RSI measures price change in relation to recent price highs and lows. These two indicators are often used together to provide analysts a more complete technical picture of a market. These indicators both measure momentum in a market, but, because they measure different factors, they sometimes give contrary indications. For example, the RSI may show a reading above 70 for a sustained period of time, indicating a market is overextended to the buy side in relation to recent prices, while the MACD indicates the market is still increasing in buying momentum. Either indicator may signal an upcoming trend change by showing divergence from price (price continues higher while the indicator turns lower, or vice versa).

Ελληνικά

MACD έναντι σχετικής αντοχής Ο δείκτης σχετικής δύναμης (RSI) στοχεύει να υποδείξει εάν μια αγορά θεωρείται υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα τιμών. Το RSI είναι ένας ταλαντωτής που υπολογίζει τα μέσα κέρδη και τις ζημίες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. η προεπιλεγμένη χρονική περίοδος είναι 14 περίοδοι με τιμές που οριοθετούνται από 0 έως 100. Η MACD μετρά τη σχέση μεταξύ δύο EMA, ενώ η RSI μετρά την αλλαγή τιμής σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα τιμών. Αυτοί οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται συχνά μαζί για να παρέχουν στους αναλυτές μια πληρέστερη τεχνική εικόνα μιας αγοράς. Αυτοί οι δείκτες μέτρησαν την ορμή σε μια αγορά, αλλά, επειδή μετράνε διάφορους παράγοντες, δίνουν μερικές φορές αντίθετες ενδείξεις. Για παράδειγμα, το RSI μπορεί να εμφανίσει μια ανάγνωση πάνω από 70 για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, υποδεικνύοντας ότι μια αγορά είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στην πλευρά της αγοράς σε σχέση με τις πρόσφατες τιμές, ενώ η MACD δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αυξάνεται στην αγοραστική δυναμική. Οποιοσδήποτε δείκτης μπορεί να σηματοδοτήσει μια επερχόμενη αλλαγή τάσης δείχνοντας αποκλίσεις από την τιμή (η τιμή συνεχίζεται υψηλότερα, ενώ ο δείκτης γίνεται χαμηλότερος ή αντίστροφα).

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)