Αγγλικά

The relative strength index (RSI) is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other asset. The RSI is displayed as an oscillator (a line graph that moves between two extremes) and can have a reading from 0 to 100. The indicator was originally developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his seminal 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems. Traditional interpretation and usage of the RSI are that values of 70 or above indicate that a security is becoming overbought or overvalued and may be primed for a trend reversal or corrective pullback in price. An RSI reading of 30 or below indicates an oversold or undervalued condition.

Ελληνικά

Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών για να αξιολογήσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερανάληψης στην τιμή ενός μετοχικού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Το δείκτη RSI εμφανίζεται ως ταλαντωτής (γραμμικό γράφημα που κινείται μεταξύ δύο ακραίων τιμών) και μπορεί να έχει μια ένδειξη από 0 έως 100. Ο δείκτης αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. Welles Wilder Jr. και εισήγαγε στο βιβλίο του το 1978, New Concepts Τεχνικά Συστήματα Συναλλαγών. Η παραδοσιακή ερμηνεία και χρήση του RSI είναι ότι οι τιμές των 70 ή παραπάνω υποδηλώνουν ότι μια ασφάλεια γίνεται υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη και μπορεί να προετοιμαστεί για μια αντιστροφή τάσης ή διορθωτική ανάκαμψη της τιμής. Μία ανάγνωση RSI 30 ή μικρότερη υποδεικνύει υπερδιέγερση ή υποτιμημένη κατάσταση.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)