Αγγλικά

The primary trend of the stock or asset is an important tool in making sure the indicator's readings are properly understood. For example, well-known market technician Constance Brown, CMT, has promoted the idea that an oversold reading on the RSI in an uptrend is likely much higher than 30%, and an overbought reading on the RSI during a downtrend is much lower than the 70% level. As you can see in the following chart, during a downtrend, the RSI would peak near the 50% level rather than 70%, which could be used by investors to more reliably signal bearish conditions. Many investors will apply a horizontal trendline that is between 30% or 70% levels when a strong trend is in place to better identify extremes. Modifying overbought or oversold levels when the price of a stock or asset is in a long-term, horizontal channel is usually unnecessary.

Ελληνικά

Η κύρια τάση του αποθέματος ή του περιουσιακού στοιχείου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του δείκτη είναι σωστά κατανοητές. Για παράδειγμα, ο γνωστός τεχνικός της αγοράς, Constance Brown, CMT, έχει προωθήσει την ιδέα ότι η ανάγνωση υπερσύνδεσης στο RSI σε ανοδική τάση είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερη από το 30% και η υπεραγορασμένη ανάγνωση σχετικά με το RSI κατά τη διάρκεια της καθοδικής πορείας είναι πολύ χαμηλότερη από την Επίπεδο 70%. Όπως βλέπετε στον παρακάτω πίνακα, κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης, το RSI θα κορυφώθηκε κοντά στο επίπεδο του 50% και όχι στο 70%, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους επενδυτές για να σηματοδοτήσει πιο αξιόπιστα τις συνθήκες bearish. Πολλοί επενδυτές θα εφαρμόσουν μια οριζόντια γραμμή τάσης που θα είναι μεταξύ 30% ή 70% όταν υπάρχει μια ισχυρή τάση για να εντοπιστούν καλύτερα τα άκρα. Η τροποποίηση των επιπέδων υπεραγοράς ή υπερανάληψης όταν η τιμή ενός αποθέματος ή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι σε ένα μακροπρόθεσμο οριζόντιο κανάλι είναι συνήθως περιττή.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)