Αγγλικά

Since we have now launched our updated 2021 season, those who are booked on the sailings we no longer operate are becoming aware of this. (We are getting calls). Can I please ask if we are we pro-actively reaching out to these accounts/ guests and are we offering incentives for them to rebook? We are dealing with some groups on our end (Gifts From Above) who we are buttering up already but what are we able to offer all the FIT bookings? Also…I trust it will be hard to argue the (hopefully) enforced vouchers for these sailings if at some point in 2020 we do end up operating?

Ελληνικά

Δεδομένου ότι έχουμε ξεκινήσει τώρα την ενημερωμένη σεζόν του 2021, όσοι κάνουν κράτηση για τα δρομολόγια που δεν λειτουργούμε πλέον το γνωρίζουν. (Λαμβάνουμε κλήσεις). Μπορώ να ρωτήσω αν προχωρούμε ενεργά σε αυτούς τους λογαριασμούς / επισκέπτες και προσφέρουμε κίνητρα για να κάνουν κράτηση εκ νέου; Αντιμετωπίζουμε κάποιες ομάδες στο τέλος μας (Gifts From Above) που ήδη βγαίνουμε, αλλά τι μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις κρατήσεις FIT; Επίσης… πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε τα (ελπίζουμε) επιβληθέντα κουπόνια για αυτές τις πλεύσεις εάν κάποια στιγμή το 2020 καταλήξουμε να λειτουργούμε;

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)