Αγγλικά

Isotope geochemistry is an aspect of geology based upon the study of natural variations in the relative abundances of isotopes of various elements. Variations in isotopic abundance are measured by isotope ratio mass spectrometry, and can reveal information about the ages and origins of rock, air or water bodies, or processes of mixing between them. Stable isotope geochemistry is largely concerned with isotopic variations arising from mass-dependent isotope fractionation, whereas radiogenic isotope geochemistry is concerned with the products of natural radioactivity.

Ελληνικά

Η γεωχημεία ισοτόπων είναι μια πτυχή της γεωλογίας που βασίζεται στη μελέτη των φυσικών παραλλαγών στις σχετικές αφθονίες των ισοτόπων διαφόρων στοιχείων. Οι μεταβολές στην ισοτοπική αφθονία μετρώνται με φασματομετρία μάζας αναλογίας ισοτόπων και μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τις ηλικίες και την προέλευση των πετρωμάτων, του αέρα ή των υδάτινων σωμάτων ή διεργασίες ανάμιξης μεταξύ τους. Η σταθερή γεωχημεία ισότοπων ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τις ισοτοπικές παραλλαγές που προκύπτουν από την κλασμάτωση των ισότοπων που εξαρτώνται από τη μάζα, ενώ η γεωχημεία των ραδιογενών ισοτόπων ασχολείται με τα προϊόντα της φυσικής ραδιενέργειας.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)