Αγγλικά

Dear Anna Hope all is well. Further to the below , I would make the following comments for the consideration of your committee: 1 Usually in these cases the people who suffer go through a process to verify their illness and in most cases the state provides certain benefits for them or their parents. If there is such a process, usually the Social Insurance department has a record and issues a certificate. If that is the case then your committee needs to ensure that the certificate from the Social Insurance is kept in its files so as to verify both the existence and the illness/disability 2 I am not sure what contracts the doctors the Committee uses have. It will be good to find these contracts and maybe renegotiate them. It may also be an idea to have a trusted doctor who will be the first contact of the person requesting assistance so as to verify his/her identity and medical history and then refer him/her to the specialist doctor. 3 The period of validity of the reports of the doctors should also be considered for cases where the financial assistance is requested for the longer term.

Ελληνικά

Αγαπητή Άννα Ελπίζω όλα είναι καλά. Πέρα από τα παρακάτω, θα ήθελα να κάνω τα ακόλουθα σχόλια για εξέταση από την επιτροπή σας: 1 Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, τα άτομα που υποφέρουν περνούν μια διαδικασία για την επαλήθευση της ασθένειάς τους και στις περισσότερες περιπτώσεις το κράτος παρέχει ορισμένα οφέλη για αυτούς ή τους γονείς τους. Εάν υπάρχει τέτοια διαδικασία, συνήθως το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αρχείο και εκδίδει πιστοποιητικό. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η επιτροπή σας πρέπει να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό από την Κοινωνική Ασφάλιση φυλάσσεται στα αρχεία του για να επαληθεύσει τόσο την ύπαρξη όσο και την ασθένεια / αναπηρία 2 Δεν είμαι σίγουρος τι συμβάσεις έχουν οι γιατροί που χρησιμοποιεί η επιτροπή. Θα ήταν καλό να βρείτε αυτά τα συμβόλαια και ίσως να τα επαναδιαπραγματευτείτε. Ίσως είναι επίσης ιδέα να έχετε έναν αξιόπιστο γιατρό που θα είναι η πρώτη επαφή του ατόμου που ζητά βοήθεια, ώστε να επαληθεύσει την ταυτότητά του και το ιατρικό ιστορικό του και στη συνέχεια να τον παραπέμψει στον ειδικό γιατρό. 3 Η περίοδος ισχύος των αναφορών των ιατρών θα πρέπει επίσης να εξεταστεί για περιπτώσεις στις οποίες ζητείται οικονομική βοήθεια μακροπρόθεσμα.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)