Αγγλικά

The variables and assumptions which have been used for the elaboration of the NREAP are currently being revised in the context of the national energy planning, taking into consideration the lower than expected levels of energy consumption due to the economic crisis and the adjusted macroeconomic values, as well as the differences between the NREAP projections and the actual development and share of the different RES technologies in terms of installed capacities and electricity generation. A number of significant reforms aiming at a further liberalization of the electricity and gas sector, the reform of the various energy markets, as well as with a number of strategic grid infrastructure works are currently being implemented. In addition, the Greek support scheme for electricity production from RES is currently undergoing a major transition in order to improve the cost-efficiency of the support scheme, to facilitate the integration of RES in electricity market and to ensure conformity with requirements under EU state aid regulations.

Ελληνικά

Οι μεταβλητές και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία του NREAP αναθεωρούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας λόγω της οικονομικής κρίσης και τις προσαρμοσμένες μακροοικονομικές τιμές, όπως καθώς και τις διαφορές μεταξύ των προβολών NREAP και της πραγματικής ανάπτυξης και μεριδίου των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ όσον αφορά την εγκατεστημένη χωρητικότητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην περαιτέρω ελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τη μεταρρύθμιση των διαφόρων αγορών ενέργειας, καθώς και με μια σειρά στρατηγικών έργων υποδομής δικτύου. Επιπλέον, το ελληνικό καθεστώς στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βρίσκεται επί του παρόντος σε μια σημαντική μετάβαση προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα κόστους του καθεστώτος στήριξης, να διευκολυνθεί η ένταξη των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ Κανονισμοί.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)