Αγγλικά

The Ethernet Controller (ENC28J60) is a so called SPI device and uses the SPI pins (10, 11, 12, 13) of your Arduino. SS stands for Slave Select, used to enable or disable the slave device (the Ethernet module in this case). MOSI stands for Master Output Slave Input, or in other words: Arduino OUTPUT (data from Arduino to Ethernet Controller). MISO stands for the opposite, Master Input Slave Output, or: Arduino INPUT (data from Ethernet Controller to Arduino). SCK is the clock used for SPI timing. The pins described here will have the “Pin name” usually printed on your Ethernet Module. My eBay module however is fully geared towards the Arduino Nano that came with it and has NO SUCH PIN NAMES for the Ethernet controller, just the pin names of the Arduino pins. Hence the extra column for those who buy the same Ethernet Module, showing the pin number. To illustrate this, below an illustration of the “Nano Ethernet Shield” by “Deek-Robot” that I purchased from eBay.

Ελληνικά

Το Ethernet Controller (ENC28J60) είναι μια λεγόμενη συσκευή SPI και χρησιμοποιεί τις ακίδες SPI (10, 11, 12, 13) του Arduino σας. Το SS σημαίνει Slave Select, που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξαρτημένης συσκευής (η μονάδα Ethernet σε αυτήν την περίπτωση). Το MOSI σημαίνει Master Output Slave Input ή με άλλα λόγια: Arduino OUTPUT (δεδομένα από Arduino έως Ethernet Controller). Το MISO αντιπροσωπεύει το αντίθετο, Master Input Slave Output, ή: Arduino INPUT (δεδομένα από Ethernet Controller έως Arduino). Το SCK είναι το ρολόι που χρησιμοποιείται για το χρονισμό SPI. Οι καρφίτσες που περιγράφονται εδώ θα έχουν το "Pin name" συνήθως τυπωμένο στη μονάδα Ethernet Η μονάδα μου eBay ωστόσο είναι πλήρως προσανατολισμένη προς το Arduino Nano που συνοδεύει και δεν έχει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ PIN για τον ελεγκτή Ethernet, μόνο τα ονόματα των καρφιτσών Arduino. Εξ ου και η επιπλέον στήλη για όσους αγοράζουν το ίδιο Ethernet Module, δείχνοντας τον αριθμό pin. Για να το απεικονίσω αυτό, παρακάτω μια εικόνα του "Nano Ethernet Shield" του "Deek-Robot" που αγόρασα από το eBay.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)