Αγγλικά

Cons: Downside however is that this library is not compatible with the Ethernet Library code that comes with your Arduino IDE, so it’s not a drop-in replacement. The other downside I ran into was the severely limited “print” function, when it comes to passing for example a String. My knowledge and experience with normal C-strings is somewhat limited when functions like sprintf and printf are not there or only partially implemented (limitation of the standard Arduino library). As development seems to have stopped, I doubt we will see a properly implemented “print” function (unless someone forks it at Github). Download: ETHER_28J60 and Ether shield can be downloaded from Github or you can download it from Tweaking4All. As always: I recommend getting the latest version from Github, although I have little hope that there will be a newer version in the near future.

Ελληνικά

Μειονεκτήματα: Το μειονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι αυτή η βιβλιοθήκη δεν είναι συμβατή με τον κωδικό βιβλιοθήκης Ethernet που συνοδεύει το Arduino IDE σας, επομένως δεν αποτελεί αντικατάσταση. Το άλλο μειονέκτημα που αντιμετώπισα ήταν η εξαιρετικά περιορισμένη λειτουργία «εκτύπωσης», όταν πρόκειται για παράδοση για παράδειγμα ένα String. Οι γνώσεις και η εμπειρία μου με τα κανονικά C-string είναι κάπως περιορισμένες όταν λειτουργίες όπως το sprintf και το printf δεν υπάρχουν ή εφαρμόζονται μόνο εν μέρει (περιορισμός της τυπικής βιβλιοθήκης Arduino). Καθώς η ανάπτυξη φαίνεται να έχει σταματήσει, αμφιβάλλω ότι θα δούμε μια σωστά εφαρμοζόμενη λειτουργία «εκτύπωσης» (εκτός αν κάποιος το πιάνει στο Github). Κατεβάστε: Μπορείτε να κατεβάσετε το ETHER_28J60 και το Ether shield από το Github ή μπορείτε να το κατεβάσετε από το Tweaking4All. Όπως πάντα: Σας προτείνω να λάβετε την τελευταία έκδοση από το Github, αν και δεν έχω λίγη ελπίδα ότι θα υπάρξει νεότερη έκδοση στο εγγύς μέλλον.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)