Αγγλικά

The authors have also proposed the multiband array architectures to improve the gain and the output voltage. Similar attempt was also done by Sun et al. [28] in their research work by designing and developing a novel dual-band 1×4 quasi-yagi antenna array and rectifier for ambient energy harvesting at the frequencies of 1.85 and 2.15 GHz and its output dc voltage varies between 300 and 400 mV. They [22] also designed a high efficiency 2.45 GHz rectenna which can operate at the low input power level of −178.2 dBm and obtained the overall conversion efficiency of 50%. Compared to narrow-band antennas, dual-band frequencies are more popular [29] and attractive for receiving more ambient input power to convert. A new fractal-based miniaturized dual-band patch antenna operating at the frequencies of 2.45 and 5.8 GHz was designed for RF energy harvesting by Shrestha et al. [21]. A novel cross dipole antenna which operates on a wide operating frequency range from 1.7 to 2.5 GHz was designed by

Ελληνικά

Οι συγγραφείς πρότειναν επίσης τις αρχιτεκτονικές συστοιχιών πολλαπλών ζωνών για τη βελτίωση του κέρδους και της τάσης εξόδου. Παρόμοια προσπάθεια ήταν έγινε επίσης από τους Sun et al. [28] στο ερευνητικό τους έργο σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας μια νέα συστοιχία κεραιών διπλού ζωνών 1 × 4 οιονεί-γιάγκι και ανορθωτή για τη συλλογή ενέργειας περιβάλλοντος στις συχνότητες 1,85 και 2,15 GHz και η τάση DC εξόδου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 400 mV. [22] σχεδίασαν επίσης υψηλής απόδοσης 2,45 GHz ορθογώνια που μπορεί να λειτουργήσει στο χαμηλό επίπεδο ισχύος εισόδου −178,2 dBm και έλαβε τη συνολική απόδοση μετατροπής 50%. Σε σύγκριση με τις κεραίες στενής ζώνης, οι συχνότητες διπλής ζώνης είναι πιο δημοφιλείς [29] και ελκυστικές για τη λήψη περισσότερης ισχύος εισόδου περιβάλλοντος για μετατροπή. Μια νέα μικροσκοπική κεραία διπλής ζώνης με βάση fractal που λειτουργεί στις συχνότητες 2,45 και 5,8 GHz σχεδιάστηκε για συγκομιδή ενέργειας RF από τους Shrestha et al. [21]. Μια νέα κεραία cross-dipole που λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων λειτουργίας από 1,7 έως 2,5 GHz σχεδιάστηκε από την

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)