Αγγλικά

I am pleased to officially inform you that you have been accepted for admission to the full time Masters program in International Shipping Finance and Management of the Athens University of Economics and Business, intake September 2019, conditional on receiving a pass mark on the preliminary courses which are referred at the body of the email. • If you do accept the above offer, please be informed that the program’s tuition fees are 7,600€ and can be paid in full or in four installments as detailed in the attached letter #1. In order to secure your place in the program, you have to fill in the attached letter #1 and send it to the program’s Secretariat by Monday 13/5/2019 by email along with proof that you have paid the first installment as a nonrefundable deposit of 1,100 euro. Account details: ΙΒΑΝ GR69 0110 1100 0000 1100 0125 051, SWIFT/ BIC: ETHNGRAA, BENEFICIARY: RC AUEB (stating your last name and first name).

Ελληνικά

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω επισήμως ότι έχετε γίνει δεκτός για είσοδο στο πλήρες Master Masters πρόγραμμα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Οικονομικών και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιχειρήσεις, πρόσληψη Σεπτέμβριος 2019, υπό τον όρο ότι θα λάβουν ένα σήμα στα προκαταρκτικά μαθήματα που αναφέρονται στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Εάν αποδεχτείτε την παραπάνω προσφορά, ενημερώστε ότι τα δίδακτρα του προγράμματος είναι 7.600 € και μπορείτε να καταβληθεί πλήρως ή σε τέσσερις δόσεις, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο συνημμένο επιστολή # 1. Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε το συνημμένο επιστολή # 1 και να το στείλετε στη Γραμματεία του προγράμματος μέχρι Δευτέρα 13/5/2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με την απόδειξη ότι έχετε καταβάλει την πρώτη δόση ως μη επιστρέψιμη κατάθεση ύψους 1.100 ευρώ. Στοιχεία λογαριασμού: ΙΒΑΝ GR69 0110 1100 0000 1100 0125 051, SWIFT / BIC: ETHNGRAA, BENEFICIARY: RC AUEB (αναφέροντας το επώνυμό σας και το όνομα).

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)