Αγγλικά

company. Lewin sought to resolve issues through social action and dialogue. He believed that successful change could be achieved through her awareness of the problem on the part of the person directly concerned, the showing the alternatives and choosing the desired way action. This theory of Kurt Lewin, underwent various modifications and additions, until finally the “change phases” and the “change methods” were separated and the Bullock and Battern theory .

Ελληνικά

Εταιρία. Ο Lewin προσπάθησε να επιλύσει ζητήματα μέσω κοινωνικής δράσης και διαλόγου. Πίστευε ότι η επιτυχής αλλαγή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της επίγνωσής της για το πρόβλημα από την πλευρά του ενδιαφερόμενου ατόμου, την εμφάνιση των εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή του επιθυμητού τρόπου δράσης. Αυτή η θεωρία του Kurt Lewin, υπέστη διάφορες τροποποιήσεις και προσθήκες, μέχρι που τελικά διαχωρίστηκαν οι «φάσεις αλλαγής» και οι «μέθοδοι αλλαγής» και η θεωρία Bullock και Battern.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)