Αγγλικά

Bullock and Battern have introduced a new model of vision change, which changes the role of counselor (compared to Lewin's previous model) and makes it a guide and not a shaper of the action plan. Designates the consultant as a member of the business community, giving him more rights and freedom. This trend of increasing the leadership role of counselors and reducing the participatory nature of employees was strongly supported by business change experts and signaled the shift of focus from the individual and the teams in the business as a whole.

Ελληνικά

Οι Bullock and Battern εισήγαγαν ένα νέο μοντέλο αλλαγής της όρασης, το οποίο αλλάζει το ρόλο του συμβούλου (σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο του Lewin) και τον καθιστά οδηγό και όχι διαμορφωτή του σχεδίου δράσης. Ορίζει τον σύμβουλο ως μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας, δίνοντάς του περισσότερα δικαιώματα και ελευθερία. Αυτή η τάση της αύξησης του ηγετικού ρόλου των συμβούλων και της μείωσης του συμμετοχικού χαρακτήρα των εργαζομένων υποστηρίχθηκε έντονα από εμπειρογνώμονες αλλαγής επιχειρήσεων και σηματοδότησε τη μετατόπιση της εστίασης από το άτομο και τις ομάδες στο σύνολο της επιχείρησης.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)