Αγγλικά

Along with the planned change, we also have the vision of change as one daily and instant tackling problems and goals, facing person and consequently, with the pressure exerted on the commander, the business changes. Supporters of this view are Lindblom (1959), Cyert& March (1963), Quinn (1980,1982). According to Quinn, strategic change is reflected better by using a “continuous and unanimous building approach”. In contrast with the planned change is the sixth change. It is a kind of continuum and dynamic process that requires and does not require planning and action budget. Most changes of this kind happen

Ελληνικά

Μαζί με την προγραμματισμένη αλλαγή, έχουμε επίσης το όραμα της αλλαγής ως μία καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και στόχων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα και κατά συνέπεια, με την πίεση που ασκείται στον διοικητή, η επιχείρηση αλλάζει. Υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι οι Lindblom (1959), Cyert & March (1963), Quinn (1980,1982). Σύμφωνα με τον Quinn, η στρατηγική αλλαγή αντικατοπτρίζεται καλύτερα χρησιμοποιώντας μια «συνεχή και ομόφωνη προσέγγιση κτιρίου». Σε αντίθεση με την προγραμματισμένη αλλαγή είναι η έκτη αλλαγή. Είναι ένα είδος συνεχούς και δυναμικής διαδικασίας που απαιτεί και δεν απαιτεί προγραμματισμό και προϋπολογισμό δράσης. Γίνονται οι περισσότερες τέτοιου είδους αλλαγές

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)