Αγγλικά

Another model of business change is continuous formatting. It is about to highlight the need for the business to be constantly changing and not remains stable in an ever-changing environment. According to supportersthe company only through its ability to maneuver and toformats its data according to the rhythms of its industry and its in general market can be profitable and above all survive (Greenwald, 1996). Constitutes a view of change as a message from the higher echelons and not as an expression problem from the lower rungs of the hierarchy of the company.

Ελληνικά

Ένα άλλο μοντέλο αλλαγής επιχείρησης είναι η συνεχής μορφοποίηση. Πρόκειται να αναδείξει την ανάγκη η επιχείρηση να αλλάζει συνεχώς και να μην παραμένει σταθερή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με την υποστήριξη της εταιρείας μόνο μέσω της ικανότητάς της να χειρίζεται και να διαμορφώνει τα δεδομένα της σύμφωνα με τους ρυθμούς της βιομηχανίας της και γενικά της αγοράς της μπορεί να είναι κερδοφόρα και κυρίως να επιβιώσει (Greenwald, 1996). Αποτελεί μια άποψη της αλλαγής ως μήνυμα από τα ανώτερα κλιμάκια και όχι ως πρόβλημα έκφρασης από τις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας της εταιρείας.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)