Αγγλικά

Change Management is a cutting edge of management science that constantlyevolves. The environment in which businesses operate is changingis constantly evolving at a rapid pace. Businesses are constantly trying tofollow the changes and do not lag behind in order to maintain ittheir competitiveness. This creates the need to differentiate the way withwhich is run by businesses. Thus, over the years it becomes more and more The field of Change Management is important.Managing change, regardless of its type or cause, has two basicsits management procedures . A. Managing the environment of change B. Management of the process itself The management of the change environment initially involves the organization ofactivities that accompany the change. Accompanied by a plan containingthe

Ελληνικά

Η Διαχείριση Αλλαγών είναι μια αιχμή της επιστήμης της διαχείρισης που εξελίσσεται συνεχώς. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις μεταβάλλεται συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να ακολουθήσουν τις αλλαγές και δεν υστερούν για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη διαφοροποίησης του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις. Έτσι, με τα χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο Το πεδίο της Διαχείρισης Αλλαγών είναι σημαντικό. Η διαχείριση της αλλαγής, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την αιτία της, έχει δύο βασικές διαδικασίες διαχείρισης. Α. Διαχείριση του περιβάλλοντος της αλλαγής Β. Διαχείριση της ίδιας της διαδικασίας Η διαχείριση του περιβάλλοντος αλλαγής περιλαμβάνει αρχικά την οργάνωση δραστηριοτήτων που συνοδεύουν την αλλαγή. Συνοδεύεται από σχέδιο που περιέχει

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)