Αγγλικά

Defining the situation and formulating a vision are both very importantelements of strategic management and aim to build consensusclimate and the commitment of the members involved to its goal. On the otherinformation, training and communication with key stakeholdersin the process of change, helps to inform the organization of the viewsand the feelings mainly of those whose interests are affected byimplement change, and mobilize their support forreform program. The management of the change process itself, concerns the creation of collaborations thatwill support the change, and will communicate the change to the members of the organizationand the general public. In particular, the goals of change management for businesses are as follows: • Support timely and effective implementation of business-required changes.

Ελληνικά

Ο καθορισμός της κατάστασης και η διαμόρφωση ενός οράματος είναι και τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στρατηγικής διαχείρισης και αποσκοπούν στη δημιουργία συναίνεσης και στη δέσμευση των μελών που συμμετέχουν στον στόχο του. Από την άλλη η πληροφόρηση, η κατάρτιση και η επικοινωνία με βασικούς φορείς στη διαδικασία αλλαγής, βοηθά στην ενημέρωση της οργάνωσης για τις απόψεις και τα συναισθήματα εκείνων των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται από την εφαρμογή της αλλαγής και κινητοποιεί την υποστήριξή τους για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Η ίδια η διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής, αφορά τη δημιουργία συνεργασιών που θα υποστηρίξουν την αλλαγή και θα κοινοποιήσουν την αλλαγή στα μέλη του οργανισμού και στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, οι στόχοι της διαχείρισης αλλαγών για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής: • Υποστήριξη της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των αλλαγών που απαιτούν οι επιχειρήσεις.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)