Αγγλικά

The strategy that every business must follow in an impending change isone of the important issues that their administrations are called upon to addressrespective organizations / companies. Just as every business is different, so every impending change that requires planning and organization to implement it isdifferent. There is no one-size-fits-all strategy. The commonly used strategies have been categorized into some general onescategories. But even these categories of strategies, along with all the actionsthat accompany them are not laws or rules. Each business chooses a genericcategory that fits the specific situation. It

Ελληνικά

Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση σε μια επικείμενη αλλαγή είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που οι διοικήσεις τους καλούνται να αντιμετωπίσουν σε αντίστοιχους οργανισμούς / εταιρείες. Όπως κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, έτσι και κάθε επικείμενη αλλαγή που απαιτεί σχεδιασμό και οργάνωση για την υλοποίησή της είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει στρατηγική για όλους. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται συνήθως έχουν ταξινομηθεί σε ορισμένες γενικές κατηγορίες. Αλλά ακόμη και αυτές οι κατηγορίες στρατηγικών, μαζί με όλες τις ενέργειες που τις συνοδεύουν δεν είναι νόμοι ή κανόνες. Κάθε επιχείρηση επιλέγει μια γενική κατηγορία που ταιριάζει στη συγκεκριμένη κατάσταση. Το

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)