Αγγλικά

Therefore, beyondof the general categories of strategies commonly used, managers, hleadership, leaders or as everyone else wishes to call them, musttake care to adapt the strategies to be followed according to the speciesof the change they attempt, according to the particular characteristics of those who willimplement the changes, according to the business culture and with manyother factors that differ from business to business. Every business / organization

Ελληνικά

Επομένως, πέρα ​​από τις γενικές κατηγορίες στρατηγικών που χρησιμοποιούνται συνήθως, οι διευθυντές, η ηγεσία, οι ηγέτες ή όπως όλοι οι άλλοι επιθυμούν να τους αποκαλούν, πρέπει να φροντίσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν ανάλογα με το είδος της αλλαγής που επιχειρούν, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών ποιος θα εφαρμόσει τις αλλαγές, σύμφωνα με την επιχειρηματική κουλτούρα και με πολλούς άλλους παράγοντες που διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση / οργανισμός

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)