Αγγλικά

Every business / organization as well as everythe desired change is distinct. It is therefore very important for the administration tomanage to choose each time the appropriate strategy for the impending change. Below are some factors that management should considerbefore deciding which strategy to use. • Degree of reaction. People's reaction to the impending changes isa very important factor that its actors are called upon to addresschange when they make a change. Strong reactions from the humanpotential require the adoption of power pressure and adaptation strategiesto the environment. In cases where the reactions are mild, the rationalstrategy combined with ethics can address theresistors.

Ελληνικά

Κάθε επιχείρηση / οργανισμός καθώς και κάθε επιθυμητή αλλαγή είναι ξεχωριστή. Είναι επομένως πολύ σημαντικό για τη διοίκηση της διοίκησης να επιλέγει κάθε φορά την κατάλληλη στρατηγική για την επικείμενη αλλαγή. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη η διοίκηση πριν αποφασίσει ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσει. • Βαθμός αντίδρασης. Η αντίδραση των ανθρώπων στις επικείμενες αλλαγές είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καλούνται οι φορείς του να αλλάξουν όταν κάνουν μια αλλαγή. Οι έντονες αντιδράσεις από το ανθρώπινο δυναμικό απαιτούν την υιοθέτηση στρατηγικής πίεσης και προσαρμογής στο περιβάλλον. Σε περιπτώσεις όπου οι αντιδράσεις είναι ήπιες, η ορθολογική στρατηγική σε συνδυασμό με την ηθική μπορεί να αντιμετωπίσει τους αντιστάτες.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)