Αγγλικά

• Target population. The size of the target population to which thechange is an important element that management must pay attention to. Incase the total number of individuals is very large, it is necessary ocombination of all the above strategies in order to cover as much asbest possible personal characteristics but I want them all, and address resistances. A strategy alone would not be able tocover the large number of people to whom it is addressed. • Degree of risk and risk. In most cases change becausethey happen suddenly and unplanned, the risk and the dangers they hidethey are big. For this reason, in order to deal with the possiblereactions quickly and effectively, the safest solution iscombination of all the above strategies.

Ελληνικά

• Στόχος πληθυσμού. Το μέγεθος του πληθυσμού στόχου στον οποίο η αλλαγή είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να προσέξει η διοίκηση. Εάν ο συνολικός αριθμός ατόμων είναι πολύ μεγάλος, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός όλων των παραπάνω στρατηγικών για να καλυφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά τα θέλω όλα και να αντιμετωπίσω τις αντιστάσεις. Μια στρατηγική από μόνη της δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται. • Βαθμός κινδύνου και κινδύνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλλαγή συμβαίνει επειδή γίνονται ξαφνικά και απρογραμμάτιστα, ο κίνδυνος και οι κίνδυνοι που κρύβουν είναι μεγάλοι. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, η ασφαλέστερη λύση είναι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω στρατηγικών.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)