Αγγλικά

• The time horizon. The timeframes for completing a change are oneimportant issue that should not be ignored. A change that needs tocarried out in a short time, requires force pressure strategiesbecause there is a need for immediate results. Rather a change thataccompanied by a longer-term integration plan, mayaccompanied by strategies that include training, therationalization or adaptation to the environment and the transition for thememployees to be smoother. • Specialisation. When staff affected by the change or calledto implement it is characterized by specialization then it would be good touse a mixed strategy and deal with the resistance smoothly. Otherwise, change management can use andpower pressure strategy.

Ελληνικά

• Ο χρονικός ορίζοντας. Τα χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση μιας αλλαγής είναι ένα σημαντικό ζήτημα που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Μια αλλαγή που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, απαιτεί στρατηγικές πίεσης δύναμης, επειδή υπάρχει ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα. Μάλλον μια αλλαγή που συνοδεύεται από ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ένταξης, που συνοδεύεται από στρατηγικές που περιλαμβάνουν κατάρτιση, εξορθολογισμό ή προσαρμογή στο περιβάλλον και τη μετάβαση για να είναι πιο ομαλοί οι εργαζόμενοι. • Εξειδίκευση. Όταν το προσωπικό που επηρεάζεται από την αλλαγή ή καλείται να το εφαρμόσει χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση, τότε θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια μικτή στρατηγική και να αντιμετωπιστεί ομαλά η αντίσταση. Διαφορετικά, η διαχείριση αλλαγών μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατηγική πίεσης και δύναμης.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)