Αγγλικά

• Degree of interdependence. The interdependence that exists between an organismand employees is very important in choosing strategieschange. If the company is heavily dependent on employees, thenshe does not have the ability to impose strategies that she alone desires. Inotherwise the employees are highly dependent on the company,then opposition to change is limited and management canmore easily choose the change strategy to implement. Finally, in the case of mutual interdependence of company and employees, good willwas to compromise and negotiate for the most effectivecompletion of the change.

Ελληνικά

• Βαθμός αλληλεξάρτησης. Η αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ ενός οργανισμού και των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική στην επιλογή αλλαγής στρατηγικών. Εάν η εταιρεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εργαζόμενους, τότε δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στρατηγικές που η ίδια επιθυμεί. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία, τότε η αντίθεση στην αλλαγή είναι περιορισμένη και η διοίκηση μπορεί εύκολα να επιλέξει τη στρατηγική αλλαγής που θα εφαρμόσει. Τέλος, σε περίπτωση αμοιβαίας αλληλεξάρτησης της εταιρείας και των εργαζομένων, υπήρξε καλή θέληση για συμβιβασμό και διαπραγμάτευση για την πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση της αλλαγής.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)