Αγγλικά

• Dissemination at all levels of the organization: it is necessary to disseminate the goalsat all levels of the body. Everyone who works in the business shouldare aware of the objectives of the change decision in order toimplement the business strategy correctly and in an organized way. Any ignorance oftargets can prove disastrous. • Redefining goals at regular intervals: the operational oneenvironment is changing and dynamic, developments are rapid and manytimes during the change should be redefinedobjectives, as situations are likely to arise which change theinitial data and therefore need to change the objectives .

Ελληνικά

• Διάδοση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού: είναι απαραίτητη η διάδοση των στόχων σε όλα τα επίπεδα του σώματος. Όλοι όσοι εργάζονται στην επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζουν τους στόχους της απόφασης αλλαγής προκειμένου να εφαρμόσουν σωστά και οργανωμένα την επιχειρηματική στρατηγική. Οποιαδήποτε άγνοια στόχων μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. • Επαναπροσδιορισμός στόχων σε τακτά χρονικά διαστήματα: το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει και δυναμικά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πολλές φορές κατά την αλλαγή θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν στόχοι, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν καταστάσεις που αλλάζουν τα αρχικά δεδομένα και συνεπώς πρέπει να αλλάξουν τους στόχους.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)