Αγγλικά

B. Management style • Spirit of cooperation: it is very important for a company to have stronga spirit of cooperation which is usually cultivated by the administration. A lotadministrations prefer a more impersonal and isolated system, where eachemployee undertakes to handle an item on his own. Thistactic usually has negative effects, as it creates problems inefficiency, but also in the work environment.

Ελληνικά

Β. Στυλ διαχείρισης • Πνεύμα συνεργασίας: είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να έχει πνεύμα συνεργασίας stronga που συνήθως καλλιεργείται από τη διοίκηση. Πολλές διοικήσεις προτιμούν ένα πιο απρόσωπο και απομονωμένο σύστημα, όπου ο συνεργάτης αναλαμβάνει να χειριστεί ένα αντικείμενο μόνος του. Το Thistactic έχει συνήθως αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δημιουργεί προβλήματα αναποτελεσματικότητας, αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)