Αγγλικά

• Support and Empowerment: management must ensure working conditionsthat will help employees increase their efficiency. One way to achieve this is to support and empower them. The employee needs to feel that management supports him in his weaknessesand rewards him for his effort. So he feels safe, with resultto increase its efficiency. Especially during the change process, themanagement must support employees to adapt to the newconditions. • Management-Employee Relations: following the previous factor,we have to study the relations that the administration has with the staff.There are cases where the administration is impersonal and there is no immediatecommunication, while in other companies the management is close to the staffand better working - and personal - relationships develop. C. Organizational Structure

Ελληνικά

• Υποστήριξη και Ενδυνάμωση: η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει συνθήκες εργασίας που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η υποστήριξή τους και η ενδυνάμωσή τους. Ο εργαζόμενος πρέπει να αισθανθεί ότι η διοίκηση τον στηρίζει στις αδυναμίες του και τον επιβραβεύει για την προσπάθειά του. Έτσι αισθάνεται ασφαλής, με αποτέλεσμα να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. Ειδικά κατά τη διαδικασία αλλαγής, η διαχείριση πρέπει να υποστηρίζει τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. • Σχέσεις Διοίκησης-Εργαζομένων: ακολουθώντας τον προηγούμενο παράγοντα, πρέπει να μελετήσουμε τις σχέσεις που έχει η διοίκηση με το προσωπικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διοίκηση είναι απρόσωπη και δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία, ενώ σε άλλες εταιρείες η διεύθυνση είναι κοντά στο προσωπικό και αναπτύσσονται καλύτερες εργασιακές και προσωπικές σχέσεις. Γ. Οργανωτική δομή

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)