Αγγλικά

• Size: the size of the business largely determines its type change but also the chances of success, since the goals are differentiated, thecapital and the key business activities that affectchange. Size, as a factor, is present in most othersfactors, e.g. small business size favors communication, relationshipsemployee management, etc. • Simple structures: simple structures enable the business to be flexible andadaptation to new situations and changes. D. Human Resource Management

Ελληνικά

• Μέγεθος: το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τύπο της αλλά και τις πιθανότητες επιτυχίας, αφού οι στόχοι διαφοροποιούνται, το κεφάλαιο και οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που επηρεάζουν την αλλαγή. Το μέγεθος, ως παράγοντας, υπάρχει στους περισσότερους άλλους παράγοντες, π.χ. Το μέγεθος των μικρών επιχειρήσεων ευνοεί την επικοινωνία, τις σχέσεις, τη διαχείριση των εργαζομένων, κλπ. • Απλές δομές: οι απλές δομές επιτρέπουν στην επιχείρηση να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και αλλαγές. Δ. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)