Αγγλικά

• Occupational safety: employees need to feel in order to perform bettersafety for their physical and mental health. Fear and danger areinhibitory factors for efficiency. The administration must ensureto employees their safety, which is not going to get intochallenge during the change process. • Trust-Justice-Merit: in addition to security, employeesthey want a climate of trust, justice and meritocracy. That is, they want toknow that they will not be wronged by management or their colleagues and thatTheir offer will be recognized.

Ελληνικά

• Ασφάλεια στην εργασία: οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται για να κάνουν καλύτερη ασφάλεια για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Ο φόβος και ο κίνδυνος είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα. Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει στους εργαζομένους την ασφάλειά τους, η οποία δεν πρόκειται να προκαλέσει δυσκολίες κατά τη διαδικασία αλλαγής. • Εμπιστοσύνη-Δικαιοσύνη-Αξία: εκτός από την ασφάλεια, οι εργαζόμενοι θέλουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας. Δηλαδή, θέλουν να γνωρίζουν ότι δεν θα αδικηθούν από τη διοίκηση ή τους συναδέλφους τους και ότι η προσφορά τους θα αναγνωριστεί.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)