Αγγλικά

• Promotion-Incentives: it is a given that companies that give incentives tostaff, have found positive results in efficiency. Soand in change, management can provide incentives for employees tofeel that they are not threatened by change, but instead is an opportunity formore privileges. • Staff Evaluation and Selection: the core of a business is the staffso it is natural that it also plays a key role in the decision to change. Thechanges decided by an administration, in most cases requirepeople with elements different from those of existing staff. So willrequirements must first be analyzed, then evaluatedstaff and finally to make the necessary recruitments, if deemednecessary E. Information and Communication

Ελληνικά

• Προώθηση-Κίνητρα: είναι δεδομένο ότι οι εταιρείες που δίνουν κίνητρα στο προσωπικό, έχουν βρει θετικά αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα. Άλλωστε και στην αλλαγή, η διοίκηση μπορεί να παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους ώστε να μην απειλούνται από την αλλαγή, αλλά αντίθετα είναι μια ευκαιρία για μεγαλύτερα προνόμια. • Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού: ο πυρήνας μιας επιχείρησης είναι το προσωπικό, οπότε είναι φυσικό να παίζει επίσης βασικό ρόλο στην απόφαση αλλαγής. Οι αλλαγές που αποφασίζονται από μια διοίκηση, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν άτομα με στοιχεία διαφορετικά από αυτά του υπάρχοντος προσωπικού. Επομένως, οι απαιτήσεις θα πρέπει πρώτα να αναλυθούν, στη συνέχεια να αξιολογηθούν από το προσωπικό και τέλος να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, εάν κριθεί απαραίτητο Ε. Πληροφορίες και Επικοινωνία

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)