Αγγλικά

• Surveys and measurements: like any business, change,based on planning and strategy. Once the administration decides tomake changes, plans the way they will be made, which bodies willparticipate, how to overcome obstacles etc. The strategy and thedesign are not done arbitrarily, but are based on surveys and measurements, whichprovide useful information and guide the change process.

Ελληνικά

• Έρευνες και μετρήσεις: όπως κάθε επιχείρηση, αλλαγή, βάσει σχεδιασμού και στρατηγικής. Μόλις η διοίκηση αποφασίσει να κάνει αλλαγές, σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, ποιοι φορείς θα συμμετέχουν, πώς θα ξεπεράσουν τα εμπόδια κ.λπ. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός δεν γίνονται αυθαίρετα, αλλά βασίζονται σε έρευνες και μετρήσεις, οι οποίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και καθοδηγούν τη διαδικασία αλλαγής Το

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)