Αγγλικά

The purpose of quantitative analysis is to discover the causes of changing social phenomena through objective measurement and numerical analysis. It aims to verify a hypothesis through figures and is used in the scientific and private spheres. Data collection is done with structured protocols, such as questionnaires, scales and achievement tests. The data of quantitative surveys are presented quantitatively, ie with numbers, which can be coded, analyzed and interpreted with statistical figures, charts and statistical indicators . For the realization of this work, data were collected from the financial statements of the company PalaplastS.A. This method was chosen as due to the coronavirus pandemic it was not possible to conduct on-site interviews with company executives in order to obtain data from there.

Ελληνικά

Ο σκοπός της ποσοτικής ανάλυσης είναι να ανακαλύψει τις αιτίες της μεταβολής των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικής μέτρησης και αριθμητικής ανάλυσης. Στοχεύει στην επαλήθευση μιας υπόθεσης μέσω αριθμών και χρησιμοποιείται στην επιστημονική και ιδιωτική σφαίρα. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και τεστ επίτευξης. Τα δεδομένα των ποσοτικών ερευνών παρουσιάζονται ποσοτικά, δηλαδή με αριθμούς, οι οποίοι μπορούν να κωδικοποιηθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευτούν με στατιστικά στοιχεία, γραφήματα και στατιστικούς δείκτες. Για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας, συλλέχθηκαν στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας PalaplastS.A. Αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση επιτόπιων συνεντεύξεων με στελέχη της εταιρείας προκειμένου να ληφθούν στοιχεία από εκεί.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)