Αγγλικά

Reference is made to the strategies followed by the management for the changesas well as important points in the change process that need special attention.Then the behavior of the human factor in change is analyzed. As I willsee below people is a very important element for any businessand their behavior and attitudes significantly affect its functioning. Therefore,their attitude and feelings towards impending changes in the workplaceenvironment can affect both the evolution of impending change andoverall operation of the business.

Ελληνικά

Γίνεται αναφορά στις στρατηγικές που ακολουθεί η διοίκηση για τις αλλαγές καθώς και σημαντικά σημεία στη διαδικασία αλλαγής που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Στη συνέχεια αναλύεται η συμπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα στην αλλαγή. Όπως θα δω παρακάτω, τα άτομα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε επιχείρηση και η συμπεριφορά και οι στάσεις τους επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της. Επομένως, η στάση και τα συναισθήματά τους απέναντι σε επικείμενες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν τόσο την εξέλιξη της επικείμενης αλλαγής όσο και τη γενική λειτουργία της επιχείρησης.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)