Αγγλικά

For this reason, the administration of the humanfactor in change must be done carefully and allcauses that are likely to upset employees and cause ittheir reaction. But just as important as predicting their reactionsemployees, is the suppression of negative emotions or reactions. Nonechange will not take place properly if employees do not contribute to implementation. From the analysis of the company's indicators, we see that the company's cash liquidity and inventory turnover index are at a very good level. Apart from these, other indicators such as the net profit margin are at a very low level, a sign that the company PalaplastS.A cannot obtain large financial profits and positive results from its operation.

Ελληνικά

Για το λόγο αυτό, η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα σε αλλαγή πρέπει να γίνεται προσεκτικά και όλα τα αίτια που είναι πιθανό να αναστατώσουν τους εργαζομένους και να προκαλέσουν την αντίδρασή τους. Αλλά εξίσου σημαντική με την πρόβλεψη των αντιδράσεων των εργαζομένων, είναι η καταστολή αρνητικών συναισθημάτων ή αντιδράσεων. Καμία αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί σωστά εάν οι εργαζόμενοι δεν συμβάλλουν στην εφαρμογή. Από την ανάλυση των δεικτών της εταιρείας, διαπιστώνουμε ότι η ρευστότητα ρευστότητας και ο κύκλος εργασιών των αποθεμάτων της εταιρείας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Εκτός από αυτούς, άλλοι δείκτες όπως το καθαρό περιθώριο κέρδους βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σημάδι ότι η εταιρεία PalaplastS.A δεν μπορεί να αποκτήσει μεγάλα οικονομικά κέρδη και θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία της.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)