Αγγλικά

5.2 Suggestions for future research As advisory proposals for the future and the coming years of the company Palaplast S.A we could suggest the following: • The company should increase the overall return on its assets as well as its equity • The company's net profit margin should also increase In general, we notice that the company has a very good financial situation and its prospects for the future are extremely auspicious as long as we pay attention to the remarks made above.

Ελληνικά

5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα Ως συμβουλευτικές προτάσεις για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια της εταιρείας Palaplast S.A θα μπορούσαμε να προτείνουμε τα εξής: • Η εταιρεία θα πρέπει να αυξήσει τη συνολική απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και των ιδίων κεφαλαίων της • Το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρείας θα πρέπει επίσης να αυξηθεί Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ότι η εταιρεία έχει πολύ καλή οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές της για το μέλλον είναι εξαιρετικά ευοίωνες αρκεί να δώσουμε προσοχή στις παρατηρήσεις που έγιναν παραπάνω.

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)