Αγγλικά

1. Where can he put the water softener when he use ezDispense system? ▶ He can put the water softener into manual detergent compartment which is number 3 LG recommend to add the water softener as following Step 1) First add detergent Step 2) and then add the water softener. 2. When he do not want to use ezDispense system, where can he put the clothes softener and the water softener? ▶ The answer about water softener is same as question 1. ▶ In case of fabric softener, it's ok to use compartment 3 but the fabric softener should add after water process and before rining process. It's hard to wait rinse process in front of washing machine, so LG recommend to use autodosing for the fabric softener if he want to use the fabric softener. 3. What is the number 4 below? what can he put in? ▶ Nuber 4 is a switch which can use when disasssemble the dispenser. The space behind number 4 is connecting with number 3 which means detergents and going into the dispenser thrugh the area

Ελληνικά

1. Πού μπορεί να βάλει το αποσκληρυντικό νερού όταν χρησιμοποιεί το σύστημα ezDispense; Μπορεί να βάλει το αποσκληρυντικό νερού στο χώρο χειροκίνητου απορρυπαντικού που είναι ο αριθμός 3 Η LG συνιστά να προσθέσετε το αποσκληρυντικό νερού ως εξής Βήμα 1) Αρχικά προσθέστε απορρυπαντικό Βήμα 2) και στη συνέχεια προσθέστε το αποσκληρυντικό νερού. 2. Όταν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το σύστημα ezDispense, πού μπορεί να βάλει το μαλακτικό ρούχων και το αποσκληρυντικό νερού; ▶ Η απάντηση σχετικά με τον αποσκληρυντή νερού είναι η ίδια με την ερώτηση 1. ▶ Σε περίπτωση μαλακτικού υφάσματος, είναι εντάξει να χρησιμοποιήσετε το διαμέρισμα 3, αλλά το μαλακτικό ύφασμα πρέπει να προσθέσει μετά τη διαδικασία του νερού και πριν από το πλύσιμο. Είναι δύσκολο να περιμένετε τη διαδικασία ξεβγάλματος μπροστά από το πλυντήριο, οπότε η LG συνιστά να χρησιμοποιήσει αυτόματη δόση για το μαλακτικό υφάσματος εάν θέλει να χρησιμοποιήσει το μαλακτικό υφάσματος. 3. Ποιος είναι ο αριθμός 4 παρακάτω; τι μπορει να βαλει? ▶ Το Nuber 4 είναι ένας διακόπτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αποσυναρμολόγηση του διανομέα. Ο χώρος πίσω από τον αριθμό 4 συνδέεται με τον αριθμό 3 που σημαίνει απορρυπαντικά και μπαίνει μέσα στο διανομέα μέσω της περιοχής

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)