Αγγλικά

The method then is satisfactory as far as the complete course of the moon is concerned, inasmuch as three more days remain to complete the month. Easter then does not pass on into another month, since it will be kept within the same month, that is, the first. But that it is not fit that we should be tied to the letter, not only does the customary method of keeping Easter of itself instruct us, but the Apostle too teaches us, when he says, Christ our Passover is sacrificed. The passage also which has been cited teaches us that we are not to follow the letter, for thus it runs : Aiid thou shalt sacrifice the Pass- Exod. over to the Lord thy God on the fourteenth day of the first month He uses the word ' day' in the place of ' moon and so the most skilful according to the law calculate the month by the moon's course, and since the moon's course, that is the first day, may begin with more than one of the nones, you perceive that the nones of May do still admit of being reckoned in the first month of the new fruits.

Ελληνικά

Η μέθοδος τότε είναι ικανοποιητική ως προς την πλήρη η πορεία της σελήνης αφορά, στο βαθμό που τρεις απομένουν περισσότερες μέρες για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Πάσχα λοιπόν δεν περνά σε άλλον μήνα, αφού θα διατηρηθεί μέσα στον ίδιο μήνα, δηλαδή τον πρώτο. Αλλά αυτό είναι δεν ταιριάζει ότι πρέπει να είμαστε δεμένοι με το γράμμα, όχι μόνο καθοδηγεί η συνήθης μέθοδος διατήρησης του Πάσχα από μόνη της μας, αλλά και ο Απόστολος μας διδάσκει, όταν λέει: Χριστός το Πάσχα μας θυσιάζεται. Το απόσπασμα που έχει επίσης αναφερθεί μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το επιστολή, γιατί έτσι εκτελείται : Θα θυσιάσετε το Πέρασμα- Έξοδος. στον Κύριο τον Θεό σου τη δέκατη τέταρτη ημέρα του πρώτου μήνα χρησιμοποιεί τη λέξη «ημέρα» στη θέση «σελήνη» και έτσι ο πιο επιδέξιος σύμφωνα με το νόμο υπολογίζει τον μήνα με την πορεία της σελήνης, και αφού η πορεία της σελήνης, που είναι η πρώτη μέρα, μπορεί να ξεκινήσει με περισσότερα από ένα από τα κανένα, αντιλαμβάνεστε ότι τα μηδέν του Μαΐου εξακολουθούν να παραδέχονται ότι υπολογίζονται στον πρώτο μήνα των νέων καρπών.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)